Jonas Gahr Støre er leder i Arbeiderpartiet.
Jonas Gahr Støre er leder i Arbeiderpartiet. (Foto: Arbeiderpartiet)

Profitt-debatten uteble på Aps landsmøte

Partiledelsen vant fram. Det ble ingen debatt på Arbeiderpartiets landsmøte om et eventuelt forbud mot utbytte fra private barnehager.

Kampen mot privat profitt innenfor offentlig velferd ser ut til å bli en av de viktigste sakene for flere partier på venstresiden foran høstens stortingsvalg.

I mars vedtok landsmøtet i SV å stille ultimatum om forbud mot profitt innenfor velferdstjenester som barnehage, skole, eldreomsorg, barnevern og mottaksdrift foran eventuelle regjeringsforhandlinger etter stortingsvalget i høst.

Les også: SV til krig mot profitt i barnehager

Les også: SV - slik heiet de fram barnehagene de nå vil bli kvitt

Partiet Rødt ønsker å stanse alle nyetableringer av private barnehager som ikke er såkalt ideelle, og på sikt gi private barnehager et valg mellom enten å drive ideelt eller selge barnehagene sine til kommunene.

Les også: Tok profitt-debatten på Dagsnytt Atten

På Senterpartiets landsmøte ble det vedtatt følgende setning i tillegg til det som ellers står i programmet: «Senterpartiet vil arbeide for et lovverk som sikrer at midler bevilget til barnehagedrift skal gå til dette og ikke bli utbytte hos private eiere.»

Les også: Frank Aarebrot om utbytte-debatten: - Litt absurd

Varslet kamp

 

Også foran Arbeiderpartiets landsmøte hadde ti fylkeslag ifølge Klassekampen tatt til orde for en innskjerpelse i muligheten for å hente ut fortjeneste av offentlige velferdstjenester, og da særlig barnehager.

Les også: Ap foran landsmøtet: Regjeringen har sviktet. Og SV går altfor langt

Men på selve landsmøtet ble det ingen debatt om saken. I stedet ble sentralstyrets forslag til formulering i partiprogrammet vedtatt.

Der heter det blant annet:

«Gi kommuner adgang til a stille samme krav til private og offentlige barnehager. Det gjelder blant annet krav til åpningstider, kvalitet og innhold, og lønns- og arbeidsvilkår.»

Støre: Har stor grad av tillit

Da Arbeiderpartiets landsmøte startet torsdag, ga partileder Jonas Gahr Støre uttrykk for at han har tillit til måten eiere av private barnehager forvalter de offentlige tilskuddene på.

I et intervju med utdanningsnytt.no sa han:

– Folks oppfatning er at barnehagene skal være trygge, ha god kvalitet og kompetente ansatte. Det er det som pengene som kommer fra det offentlige og foreldrene skal brukes på. Jeg har i stor grad tillit til at de som driver barnehager driver forsvarlig, sier Støre til utdanningsnytt.no.

– Pengene som bevilges skal gå til barnehagedrift. Men vi må kanskje se på hvordan de som driver tilsyn gjør det og om tilsynet er bra nok, sa Støre.

Les også: Ap-Jonas sier blankt nei til SVs barnehage-ultimatum

Følg barnehage.no på Facebook og Twitter. 

 

Debatt

Til toppen