Rådgiver Åse-Berit Hoffart i Foreldreutvalget for barnehager og administrerende direktør Arild M. Olsen i Private barnehagers landsforbund skrev torsdag under samarbeidsavtalen.
Rådgiver Åse-Berit Hoffart i Foreldreutvalget for barnehager og administrerende direktør Arild M. Olsen i Private barnehagers landsforbund skrev torsdag under samarbeidsavtalen. (Foto: Øyvind Johansen)

PBL og foreldre til felles kamp for flere pedagoger

– Hvis noen hadde framsatt krav om 50 prosent pedagoger i skolene, ville folk sett på det som en vits. I barnehagene er det fortsatt bare et mål, sier Åse-Berit Hoffart i FUB.

Foreldreutvalget for barnehager (FUB) og Private barnehagers landsforbund (PBL) har signert en avtale om å jobbe sammen for raskest mulig å få 50 prosent barnehagelærere blant ansatte i norske barnehager.

Budsjettforhandlingen mellom regjeringen og støttepartiene Venstre og KrF før jul ga 172,2 millioner kroner ekstra øremerket til ansettelse av flere barnehagelærere i 2017.

– Stortinget har bevilget pengene. For oss er det nå ekstremt viktig at pengene blir brukt til det de skal, sier administrerende direktør Arild M. Olsen i PBL.

Det er PBL som har tatt initiativet til et samarbeid med FUB i denne saken. Sammen skal de følge med på at budsjettvedtaket følges opp i handling. Og sammen med NOVA, velferdsforskningsinstituttet ved Høgskolen i Oslo og Akershus, skal de måle effekten av de tiltakene som iverksettes.

Mange nok og gode nok

Også for FUB er pedagogtettheten en av de viktigste kampsakene.

– For oss er «mange nok og gode nok» et sentralt tema. Derfor er det også viktig at en økning i antall pedagoger heller ikke går på bekostning av den totale bemanningen i barnehagene, sier Åse-Berit Hoffart som er rådgiver i sekretariatet til FUB.

Les også: Statsråden gleder seg over dispensasjonstall

Hun peker på at et krav om at halvparten av lærerne i skolen skulle ha lærerutdanning ville sett ut som en vits. I barnehagesektoren er dette fortsatt bare er et mål.

Fra 2011 og fram til 2016 er pedagogandelen i private barnehager økt fra 36,9 prosent til 41,5 prosent. Tilsvarende tall for kommunale barnehager er 37,6 prosent i 2011 og 40,9 prosent i 2016.

Bruk for flere

PBL har lenge vært en pådriver for å få økt pedagogandelen i norske barnehager. Arild M. Olsen understreker at det er viktig å sørge for at den gode utviklingen vi har sett de siste årene aksellererer i tiden som kommer.

Til barnehage.no sa nestleder i utdanningsforbundet, Hege Valås, følgende tidligere i uka: "Vi vet at god dekning av barnehagelærere gjerne er selvforsterkende og bidrar til at det blir enklere å rekruttere flere."

– Derfor er det også viktig å signalere overfor dem som vurderer denne utdanningen at det fortsatt er bruk for nye pedagoger i barnehagene, sier Arild M. Olsen.

FUB og PBL håper at de vil kunne framstå sterkere når de nå jobber sammen mot 50-prosent-målet enn om de jobbet hver for seg.

Følg barnehage.no på Facebook og Twitter. 

Debatt

Til toppen