Avisa iFinnmark publiserte før jul en artikkelserie om overgrep i Kjøllefjord. Nå skal Lebesby kommune jobbe mer målrettet for å hindre at dette skjer igjen, og de starter i barnehagen.
Avisa iFinnmark publiserte før jul en artikkelserie om overgrep i Kjøllefjord. Nå skal Lebesby kommune jobbe mer målrettet for å hindre at dette skjer igjen, og de starter i barnehagen. (Foto: Joachim Kohler Bremen/Wikimedia)

Overgrep i Kjøllefjord: Kommunen starter forebygging allerede i barnehagen

Før jul skrev iFinnmark en artikkelserie om en overgrepssak fra det lille fiskeværet Kjøllefjord i Finnmark. Nå har de kommunale hjulene virkelig begynt å rulle for å hindre at det samme skal skje igjen.

Saken omtalt i en større dokumentar i iFinnmark skal ha startet tilbake på 80-tallet.

Her er link til første del av dokumentaren (krever abonnement.)

18. november 1994 tar Statsadvokatene i Troms og Finnmark ut tiltale mot en psykisk utviklingshemmet mann fra Kjøllefjord. Han blir tiltalt for overgrep mot syv gutter i alderen seks til 14 år. Mannen blir dømt, og straffen blir satt til betinget fengsel i 1 år og tre måneder. Overgriperen ble i tillegg dømt til sikring.

I dag bor mannen fremdeles i bygda, og er underlagt sikkerhetstiltak. Blant ofrene utviklet noen psykiske problemer allerede som barn. Noen flyttet fra Kjøllefjord.

Opprettet kriseteam

Etter at iFinnmark i desember publiserte dokumentaren om Kjøllefjord-saken, opprettet Lebesby kommune et psykososialt kriseteam for å ivareta overgrepsofrene. Nå er de i gang med å opprette en tverrfaglig tiltaksplan som skal forebygge overgrep i kommunen, skriver iFinnmark.

Lebesby kommune ønsker å kunne starte forebyggingen allerede i barnehagen, for å snakke med barn om overgrep.

– Her skal det være fokus på hvor grensene går, hva man skal tåle og at barn kan fortelle det til trygge voksenpersoner, dersom de opplever noe. Mye er tabubelagt, selv om vi er i 2018. Vi må ufarliggjøre det å snakke om overgrep. Målet er å forebygge overgrep, sier helse- og omsorgssjef Muna Larsen i Lebesby kommune.

Hun utdyper til barnehage.no:

– Alt starter i barnehagen, som er en kjempearena for å forebygge så mye. Det er alltid viktig å starte tidlig. Det handler om å lære barn når en skal si stopp, og lære dem at det er trygt å si stopp, sier hun.

Lite samfunn

Det bor 945 personer i Kjøllefjord, som er knutepunktet i Lebesby kommune.  Det er to kommunale barnehager i kommunen. Galgenes barnehage ligger i Kjøllefjord, og har plass til 54 barn. Ti mil unna ligger Lebesby oppvekstsenter.

– Vi er helt i startgropa med dette arbeidet, og akkurat nå jobber vi med å sette ned ei gruppe som skal jobbe med å lage en plan. Vi er ikke kommet lenger enn dit, men vi har bestemt oss for at vi skal satse på dette. Det er så viktig, sier Larsen, som understreker at Lebesby kommune lenge har brukt blant annet barnehagen som arena for forebyggende arbeid.

– Vi har allerede en tverrfaglig gruppe som jobber generelt med forebygging innen ulike tema, men nå tenker vi tiden er inne for å jobbe enda mer konkret rettet mot seksuelle overgrep. Bakgrunnen for det er det vi ser generelt over hele landet nå, og særlig i kjølvannet av Metoo-kampanjen. Men artiklene i iFinnmark gjorde at behovet for å jobbe mer målrettet med dette ble klarere, sier Larsen.

Hun understreker betydningen av å snakke med barna, og lære dem at det er trygt å si ifra.

– Barna skal alltid oppleve at det finnes trygge arenaer.

– Ikke lukket samfunn

I artikkelserien pekes det på at manglende åpenhet er en av årsakene til at saken ligger som en verkebyll i det lille samfunnet. At læstadianismen har sterkt fotfeste i kommunesenteret er også sentralt i dokumentaren.

Helse- og omsorgssjefen signaliserer sterkt at økt åpenhet om seksuelle overgrep skal bidra til å hindre at det skjer igjen:

– Men vi opplever ikke Kjøllefjord som et lukket samfunn. At overgriperen bor her, er noe alle vet. Vi har fått tilbakemeldinger på at situasjonen oppleves trygg, og han blir passet grundig på. Journalistene vinkler det som de vil. Kjøllefjord er tuftet på læstadianismen, men her snakker vi om venner og kolleger, sier hun, og legger til:

– Men i alle samfunn, om det er stort eller lite, finnes det overgripere. 

Debatt

Til toppen