×
Annonsørinnhold fra Stine Sofie
Ole Morten vil gi barnehageansatte mer mot

Ole Morten vil gi barnehageansatte mer mot

– Hver uke treffer jeg barnehageansatte som alltid tar barnas parti, og som hjelper og beskytter de barna som trenger det. De ser barna hver eneste dag, og er de som trenger kunnskap og mot til å handle når noe er galt.

  • Dette er en annonse. Redaktørene i Barnehage.no er ikke involvert i produksjonen.

Ole Morten Mouridsen er pedagog og foredragsholder i Stine Sofies Stiftelse. Han reiser landet rundt for å snakke med både barn og voksne om vold og overgrep. Nå vil han gi de ansatte i barnehagene verktøyene de trenger for å kunne gjøre mer for de mest sårbare barna.

– De fortjener en takk for at de hver dag går på jobb for å gjøre hverdagen til barna så god som mulig. Men i tillegg til å le med barna våre, trøste, hjelpe, snakke, lære og oppleve verden med de små, så står de også i tøffe situasjoner. De møter barn i kriser, forteller Ole Morten.

 

Tar alltid barnas parti

Stine Sofies Stiftelse jobber hver dag for en barndom uten vold og overgrep, men Ole Morten er tydelig på at den viktigste jobben gjøres av de som hver dag er tett på barna.

– For å beskytte barn fra vold og overgrep er vi helt avhengig av å ha ansatte i barnehagene som både har kunnskap og mot til å se og til å handle. Jeg er imponert over hvordan dere står i kriser, takler situasjoner som vi vet er både vonde og vanskelige. Dere fortjener en takk for at dere tar på dere en belastning for at barna skal slippe.

Når Ole Morten besøker barnehager møter han ansatte som alltid tar barnas parti, men som også tenker at de kunne gjort mer.

– Vi kan alltid gjøre mer – det er alle enig i. Men vi gjør mye allerede, og så lenge viljen og bevisstheten er der, så vet vi at det er mulig å bli bedre for å hjelpe flere.

Flere barn får hjelp

Både barnehageloven og rammeplan for barnehager er tydelig på at vi skal motarbeide alle former for diskriminering, mobbing, vold og overgrep. I kapittelet Livsmestring og helse i rammeplanen utdypes de ansattes rolle og viktighet i kampen mot vold og overgrep og for en trygg barndom. Likevel kan det være lang avstand fra skriftlige arbeidsinstrukser til hva som faktisk skjer i praksis.

LIVSLØPSPROGRAMMET

Livsløpsprogrammet har som formål å bruke et livsløpsperspektiv til å utvikle tiltak for å forebygge og avdekke vold og overgrep mot barn – og til å ivareta de utsatte barna og deres omsorgspersoner.

Ett av tiltakene har som mål å styrke handlingskompetansen til barnehageansatte, slik at de blir bedre i stand til å avdekke vold og overgrep mot barn. Det skal utvikles og piloteres et opplæringstilbud med kursmateriell, verktøy, informasjonsmateriell m.v.

Målet er at ansatte i alle landets barnehager skal delta i programmet.

– Heldigvis ser vi en trend mange steder i landet at både barnehageeiere, kommuner og barnehageansatte setter tematikken på dagsorden, noe som medfører at det forebyggende arbeidet har fått større fokus, og flere saker blir avdekket. Kort sagt flere barn som trenger hjelp, får det, sier Ole Morten.

Han møter barnehageansatte som i økende grad evner å se de normale barna som opplever unormale ting.

– Vi heier på alle dere som står opp for de barna som trenger det aller mest, vi heier på dere som ser barnets atferd som språk, og som gjør det dere kan for å forstå hva som ligger bak. Og vi heier virkelig på dere som tar bekymringene og magefølelsen på alvor, slår Ole Morten fast, og forteller hvorfor Stine Sofies Stiftelse nå lanserer et nytt tiltak for å gi barnehageansatte økt handlingskompetanse.

Vil skolere barnehageansatte

Tiden leger ikke alle sår. En barndom preget av vold og overgrep kan bli utgangspunktet for et liv med nye krenkelser og voldshendelser, mobbing og ensomhet. Det å bli utsatt for vold eller overgrep som barn kan få alvorlige konsekvenser på det tidspunktet volden utføres, men også gjennom resten av livet. Forskning viser at mennesker som har vært utsatt for vold og overgrep i barndommen, har flere fysiske og psykiske utfordringer i barne-, ungdoms- og voksenlivet.

– Nettopp derfor må vi inn tidlig, og nettopp derfor er barnehagene den arenaen vi nå velger å sette inn et ekstra støt. Vi skal gjøre det gjennom en train-the-trainer-modell. Det betyr at vi i stiftelsen skolerer noen av de ansatte i barnehagene, som igjen har ansvar for å føre kunnskapen og kompetansen videre ut til de andre – på alle nivåer.

Sammen med resten av Stine Sofies Stiftelse jobber Ole Morten nå med å utvikle et nytt tiltak for å øke handlingskompetansen.

– Vi i Stine Sofies Stiftelse kan ikke nå ut i alle landets barnehager ved å reise rundt. I tillegg tror vi at de som er nærmest barna i hverdagen også er de som har best forutsetning for å ta den viktige samtalen, og til å se de som har det vondt.

– Det nye tiltaket skal ikke bare tilføre ny kompetanse. Det er også viktig å jobbe med verdisyn, personlighet, organisasjonskultur og å skape tro på systemet. Til sammen skal disse faktorene bidra til at flere evner å se og handle når barn utsettes for vold og overgrep, forteller Ole Morten.

Til toppen