Kunnskapsminister Torbjørn Røe Isaksen (H).
Kunnskapsminister Torbjørn Røe Isaksen (H). (Foto: arkiv)

Nå kan du sjekke din barnehage

Det nye nettstedet barnehagefakta.no gjør det enklere for foreldre å skaffe seg oversikt over bemanning og utdanningsnivå til ansatte i alle landets barnehager.

Barnehagefakta.no presenterer nøkkelinformasjon om blant annet antall barn per ansatt, ansattes utdanningsbakgrunn og oppholdsareal.

– Alle foreldre skal kunne være sikre på at barna deres har det godt i barnehagen. Det aller viktigste for kvaliteten i barnehagen er de som jobber der, og frem til nå har det vært for vanskelig å finne informasjon om hvor mange ansatte det er og deres utdannelse. Nå ligger disse opplysningene på barnehagefakta.no, og den åpenheten er bra både for sektoren, for foreldrene og for barna, sier kunnskapsminister Torbjørn Røe Isaksen.

Kan bidra til bedre kvalitet

Nettstedet er laget spesielt med tanke på foreldre som ønsker lett tilgjengelig informasjon om barnehagen barna deres går i, eller for å orientere seg om barnehagetilbudet når de skal søke barnehageplass.

– Nettsiden gir foreldrene enkel tilgang til informasjon om barnehagene slik at de også kan være med å påvirke kvaliteten. Har barnehagen til ditt barn færre ansatte eller færre ansatte med riktig utdannelse enn andre barnehager i kommunen, bør foreldrene spørre ledelsen og styret hva de har tenkt å gjøre med det. På den måten kan foreldrene være en positiv pressfaktor for enda bedre kvalitet, sier Røe Isaksen.

Tallene som presenteres på Barnehagefakta rapporteres inn årlig av barnehagene selv, og kontrolleres av kommunen, fylkesmannen og Statistisk Sentalbyrå. Nettsiden er laget av Utdanningsdirektoratet på oppdrag fra Kunnskapsdepartementet.

SV-leder Audun Lysbakken
SV-leder Audun Lysbakken

- Frekt

Kommuner, private eiere og barnehager enkelt kan dele informasjon fra Barnehagefakta til sine egne hjemmesider hvis de ønsker det.

Det er midlertid ikke alle som deler begeistringen for den nye nettsiden. Leder i Sosialistisk Venstreparti, Audun Lysbakken, mener at deler av motivasjonen bak Barnehagefakta er feil og sier til NRK at det er frekt av regjeringen å stille forventninger til foreldrene om å bruke en slik portal til å påvirke barnehagene.

– Det er ikke slik at foreldrene kan velge og vrake i barnehageplasser, sier Lysbakken.

Se mer på barnehagefakta.no

Her kan du sjekke tilskudd, pedagogtetthet og bemanning i din kommune: enbedrebarnehage.no.

Debatt

Til toppen