×
Annonsørinnhold fra PBL
Må vi sjekke lekeplasser og utelekeområder?

Må vi sjekke lekeplasser og utelekeområder?

Det raske svaret er ja! Den daglige og kvartalsvise sjekken gjør dere selv, og et godt verktøy hjelper dere langt på vei med dette.

 • Dette er en annonse. Redaktørene i Barnehage.no er ikke involvert i produksjonen.

Regelverket for lekeplass-sikkerhet stiller krav om at du som eier lekeplasser må sørge for vedlikehold og kontroll av lekeapparatene slik at ingen barn skader seg. Det finnes en norsk standard for hvordan dette bør og skal gjøres. Denne anbefaler at dere gjør en enkel sjekk hver dag, en grundigere sjekk cirka hvert kvartal og en årlig hovedkontroll hvert år.

Den daglige og kvartalsvise sjekken gjør dere selv. Den årlige kontrollen skal være mer inngående. Dette krever at personen som skal gjøre denne kontrollen, kjenner til lekeplass-standardene og har kunnskap om lekeapparatene som skal sjekkes. Dette kan være en lekeplasskontrollør, eller en ansatt som har gjennomført kurs, har litt praktisk kunnskap og litt ekstra interesse for dette temaet. Et godt digitalt verktøy bidrar også til å få gjort jobben på en god måte.

Daglig sjekk kan være:

 • Hærverk
 • Værforhold
 • Akutte slitasjeskader på lekeapparatene
 • Porter og gjerder
 • Glasskår eller andre farlige gjenstander

Kvartalsvis sjekk kan være:

 • Vedlikeholdsbehov
 • Renhold
 • Fallunderlag under lekeapparatene
 • Sikkerhetssonene rundt lekeapparatene
 • Rust og råteskader
 • Sjekke fundamenter

Årlig kontroll kan være:

 • Vurdering av det generelle sikkerhetsnivået på lekeapparatene
 • Avdekke farlige åpninger, klemfarer og hektefarer for snorer
 • Sjekke fundamenter
 • Fallunderlag
 • Vedlikeholdsbehov
 • Rust og råteskader

Med PBL Mentor HMS kan du ta i bruk ferdige digitale sjekklister for sjekk av utelekeområdet, direkte fra din smarttelefon. Alt du gjør blir lagret, slik at du kan hente frem rapporter på hva som er gjort ved tilsyn i barnehagen.

Husk!

Dersom dere har bygget en lekeplass i skogen med tau, planker og andre ting, regnes dette som lekeplassutstyr etter regelverket. Det betyr at også dette må sjekkes jevnlig og kontrolleres hvert år.

Til toppen