- Dette er en gladdag for alle barnehager, sier PBL-direktør Arild M. Olsen om det som markerer slutten på en årelang kamp for riktig tilskudd fra Nesodden kommune
- Dette er en gladdag for alle barnehager, sier PBL-direktør Arild M. Olsen om det som markerer slutten på en årelang kamp for riktig tilskudd fra Nesodden kommune (Foto: Istock)

Knusende dom over Nesodden kommune

Norges høyesterett har avvist Nesodden kommunes anke og de private barnehagene har vunnet en historisk kamp.

Borgarting lagmannsrett slo i september fast at Nesodden ikke hadde anledning til å avkorte tilskuddet til fem private barnehager.

Holdt tilbake tilskudd

Stridens kjerne var at kommunen i flere år urettmessig har holdt tilbake tilskudd som Aurora steinerbarnehage, Stiftelsen Solsikken barnehage, Startgropa barnehage, Knerten familiebarnehage 1 og 2 har hatt krav på. Det har kommunen gjort fordi barnehagene ikke har hatt åpent 48 uker i året — og tilskuddet er avkortet for både 2008 og 2009.

Etter en rekke klagesaker, tapte kommunen saken mot barnehagene både hos Fylkesmannen og i Follo tingrett. Men kommunen anket sammen med KS saken til lagmannsretten. Borgarting lagmannsrett forkastet anken og dømte kommunen til å betale barnehagene 2,6 millioner kroner inkludert renter og saksomkostninger.

Nesodden kommune godtok ikke dommen fra lagmannsretten og anket til Norges høyesterett der anken nå er enstemmig avvist av Høyesteretts ankeutvalg.

Jubler. Nyheten om seieren mot Nesodden kommune ble svært godt mottatt av administrerende direktør i PBL, Arild M. Olsen (t.v) og konsernadvokat Hans-Are Nyheim, samt resten av PBL.
Jubler. Nyheten om seieren mot Nesodden kommune ble svært godt mottatt av administrerende direktør i PBL, Arild M. Olsen (t.v) og konsernadvokat Hans-Are Nyheim, samt resten av PBL.

PBL-sjef jubler

Høyesterett dømte også kommunen til å betale saksomkostninger på 48 000 kroner til de private barnehagene, innen to uker. Dette kommer i tillegg til beløpet på 2,6 millioner.

Administrerende direktør i PBL, Arild M. Olsen jubler over resultatet etter en årelang kamp for riktig tilskudd.

– Dette er en knusende dom over kommunens økonomiske forvaltning av barnehagene, sier Olsen.

Kritisk til kommunene

– Her har kommunen utfordret regelverket hele veien til høyesterett og tapt i alle instanser. Det er en stor seier for alle barnehager, sier en glad PBL-sjef.

Olsen sier dette er en gladdag i sektoren.

– Man kan lure på om kommunene virkelig er i stand til å forvalte barnehagene når man ser slikt som dette. Kommunene utfordrer samtlige deler av finansieringssystemet som kommer barnehagene til gunst – pensjon, åpningstider og telling av barn. Men de passer seg for å kutte i områdene som gagner kommunen selv økonomisk, sier Olsen og legger ikke i mellom at er svært kritisk til måten kommunene har håndtert overgangen fra øremerkede barnehagemidler til rammefinansiering.

Ikke overrasket

Konsernadvokat i PBL Hans-Are Nyheim, som har ført saken på vegne av barnehagene, er ikke overrasket over det endelige utfallet i saken.

– Vi har hele tiden ment at vi hadde rett og alt dette kunne vært unngått. Men nå er jeg veldig glad på barnehagenes vegne, sier en lettet konsernadvokat.

Debatt

Til toppen