John Iver Schjegstad er en av mange menn i Brekkåsen idrettsbarnehage. Her sammen med barna Emilian, Martine og Emilie.
John Iver Schjegstad er en av mange menn i Brekkåsen idrettsbarnehage. Her sammen med barna Emilian, Martine og Emilie. (Foto: Brekkåsen idrettsbarnehage)

Her er halvparten av de ansatte menn. Sjefen mener mange andre gjør en grov feil

– Ikke spre dem rundt på alle avdelingene, er Hjørvard Bjørnbeths råd.

– Hovedsuksessfaktoren er å ta godt var på dem du har, slik at de trives og blir Hjørvard Bjørnbeth i Brekkåsen idrettsbarnehage til Stavanger Aftenblad.

Barnehagen, som er en del av Læringsverkstedet AS, ligger i Melhus i Sør-Trøndelag. Av de 24 ansatte er nøyaktig halvparten menn.

– Da vi åpnet barnehagen i 2012, hadde jeg et klart mål om at halvparten av de ansatte skulle være menn, sier Bjørnbeth til Stavanger Aftenblad.

De klarte det ikke med én gang. I starten var det seks menn blant 22 ansatte. Men fire års målrettet arbeid ga resultater. Før jul i 2016 var fordelingen 50/50.

Les også: – Sektoren trenger mannlige forbilder

Ni prosent på landsbasis

Tall fra Statistisk Sentralbyrå viser at Brekkåsen idrettsbarnehage er langt utenfor normalen på dette området.

– Ved utgangen av 2015 var andelen menn i basisvirksomhet i barnehager ni prosent. Økningen de siste ti årene hadde da vært på to prosentpoeng.

De fleste menn i basisvirksomhet er ansatt som assistenter. I alt var det 3 400 mannlige assistenter i barnehager, eller 11 prosent av alle assistenter. I 2015 var det i alt 2 000 menn som var pedagogiske ledere i barnehager, det utgjør ni prosent av alle pedagogiske ledere i barnehager.

I 2015 var det i overkant av 500 menn som var styrere i barnehager, det utgjorde 8 prosent av alle styrere i barnehager, skriver SSB.

 

– Mange går i fella

Den daglige lederen i Brekkåsen idrettsbarnehage mener mange barnehager med få menn ofte går i fella og sprer dem som er der rundt på alle avdelingene.

– Man må gjøre det motsatte: Mennene må få være sammen. To og to eller tre og tre. Da har de det kjempebra, forklarer Bjørnbeth overfor Stavanger Aftenblad.

– Det er lurt å lage et miljø der det er lov å være menn, der de kan holde på med aktiviteter de liker. Det gjelder særlig i barnehager der det er mange kvinner fra før. Da kan det lett skje at de blir satt inn i en hverdag preget av kvinnelige interesser og aktiviteter, legger han til.

Følg barnehage.no på Facebook og Twitter. 

Debatt

Til toppen