Kunnskapsminister Torbjørn Røe Isaksen (H) er klar på at dette ikke handler om hva han som Høyre-politiker mener, men om hvordan Kunnskapsdepartementet mener regelverket skal tolkes.
Kunnskapsminister Torbjørn Røe Isaksen (H) er klar på at dette ikke handler om hva han som Høyre-politiker mener, men om hvordan Kunnskapsdepartementet mener regelverket skal tolkes. (Foto: Silje Wiken Sandgrind (arkiv))

Gleder seg over ferske tall. Gjør seg klar til å satse enda mer på kvalitet

– Det er veldig bra at antallet dispensasjoner for pedagogiske ledere synker raskt, sier kunnskapsminister Torbjørn Røe Isaksen.

Risikoen for at et barn møter i barnehagen uten å være i kontakt med pedagog, har aldri vært mindre enn nå.

På tre år er antallet dispensasjoner fra utdanningskravet halvert.

Det kom fram i en nyhetsartikkel på barnehage.no denne uka.

Fra 12 til 5,8 prosent

I 2013 var det på landsbasis 2.907 dispensasjoner fra kravet om at pedagogisk leder skal ha barnehagelærer- eller annen godkjent utdanning. Dette utgjorde 12 prosent av de pedagogiske lederne i landets private og offentlige barnehager.

I 2016 var antallet dispensasjoner nede i 1.418 – eller 5,8 prosent.

Dette inkluderer dispensasjoner i forbindelse med sykefravær og svangerskap.

Offentlige og private barnehager kommer omtrent like godt ut i de ferske tallene fra årsmeldingene, som rapporterer inn status per 15. desember hvert år.

Roser sektoren

Kunnskapsminister Torbjørn Røe Isaksen, som også leder programkomiteen foran Høyres landsmøte denne uka, gleder seg stort over utviklingen i sektoren. 

–  Jeg mener det ikke er tvil om at utviklingen i barnehagesektoren er positiv. Sektoren selv er mer opptatt av kvaliteten i tilbudet, og regjeringen bidrar med 400 millioner kroner på kvalitetstiltak i barnehagen. Det er mer enn en dobling siden 2013. I vinter forhandlet KrF og Venstre inn 172 mill. kroner til flere barnehagelærere i år. Det gir resultater blant annet ved at andelen ansatte i grunnbemanningen med barnehagelærerutdanning har økt fra 33,5 til 37 prosent, mens andelen med fagbrev i barne- og ungdomsarbeiderfaget økte fra 16,5 til 20 prosent på de siste tre årene, sier kunnskapsministeren til barnehage.no.

– Hvor viktig er denne halveringen i antall dispenasjoner for kvaliteten i norske barnehager?

– Det er veldig bra at antallet dispensasjoner for pedagogiske leder synker raskt. Det er positivt for sektoren, for foreldrene og ikke minst for barna. Faglig kompetanse er den viktigste faktoren for å få en barnehage med enda høyere kvalitet, sier han.

Enda mer kvalitet

Røe Isaksen sier at de siste årenes satsing på å utdanne flere barnehagelærere har gitt gode resultater. Samtidig har den store veksten i barnehagesektoren flatet ut, noe som bidrar til at det nå er rom for å virkelig satse på kvalitet og øke andelen pedagoger i barnehagene.

– Vi viderefører satsingen for å utdanne flere barnehagelærere. Adgangen til å gi varig dispensasjon fra utdanningskravet er også fjernet, sier han om veien videre mot enda færre dispensasjoner.

–  Hvor langt ned må vi før du som statsråd kan si deg fornøyd?

– Jeg tror vi aldri bør si oss helt fornøyd – barnehagesektoren vil alltid utvikle seg og vi bør alltid sikte mot nye mål. Samtidig er det viktig for alle som jobber i sektoren at vi i felleskap løfter frem alt det positive som skjer, sier Torbjørn Røe Isaksen.

Følg barnehage.no på Facebook og Twitter. 

 

Debatt

Til toppen