FRA KOMMUNAL TIL PRIVAT: Her er saken

I januar 2015 ble salget av ti kommunale barnehagene gjennomført, som en del av det daværende byrådets budsjettavtale med Frp. Her er bakgrunnen for salget og resultatet så langt.

Høsten 2012 fikk Frp Oslo gjennomslag for å konkurranseutsette sju barnehager og selge ti barnehager i Oslo. Driften av tre – ikke sju - barnehager ble overtatt av Norlandia, mens Oslo byråd solgte ti barnehager til disse private barnehagekjedene:

Les intervjuene med barnehagene nederst i saken.

I januar 2015 ble salget av de ti kommunale barnehagene gjennomført, som en del av byrådets budsjettavtale med Frp. I en evaluering av salget bestilt av den daværende barnehagebyråden sommeren 2016, konkluderes det med at salget var feilslått. Blant annet pekes det på at det er vanskelig å slå fast om kommunen på lang sikt vil tjene økonomisk på salg av barnehager.

Feilslått sparetiltak

Oslo kommune sparte kun 307.000 kroner på den omstridte prosessen som førte til oppsigelser og foreldreopprør.

«På bakgrunn av evalueringen av prosess og foreløpig vurdering av fordeler og ulemper, ser byrådet det som lite aktuelt å gå videre med salg og konkurranseutsetting av flere barnehager,» skrev byrådet da.

Raymond Johansen i Oslo Ap, kalte hele prosessen «et mislykket ideologisk eksperiment».

55 av 170 sluttet

Ifølge byrådets tall sluttet 55 av rundt 170 fast ansatte i barnehagene i løpet av salgsperioden. Det var spesielt blant fagutdannede at frafallet var stort. 32 barnehagelærere forsvant. Det samme gjorde tre barnehagestyrere og 20 assistenter.

Ved virksomhetsoverdragelser har man rett til å bli værende hos opprinnelig arbeidsgiver. Den muligheten benyttet 37 av de 55 seg av. Ytterligere ti personer valgte å gå av med AFP heller enn å bli med over. Årsaken til de høye tallene er ikke undersøkt, men i sluttevalueringen går det fram at det er naturlig å tro at årsaken til at så mange ville bli i kommunen, henger sammen med fremtidige rettigheter knyttet til lønn og pensjon.

Dyrere enn før

«I teorien skal det å selge ut kommunale barnehager som er relativt dyre i drift, medføre reduserte gjennomsnittskostnader for kommunen, og dermed redusere samlede tilskuddsutgifter til de private barnehagene», skrev byrådet.

Men når mange ansatte med lang ansiennitet går over til kommunens gjenværende barnehager, står den gjennomsnittlige kostnaden for plassene på stedet hvil – og dermed også tilskuddet til de private. Da sparer kommunen lite på at private tar over barnehagene. Sju av de ti er dyrere i drift enn før. Tallene baserer seg på en sammenligning av hva det vil koste kommunen å drive barnehagen i kommunal regi, og hva kommunen vil måtte betale til barnehagen i tilskudd dersom den blir drevet i privat regi. Byrådet er nå i gang med å vurdere de økonomiske konsekvensene prosjektet fikk for 2015 og 2016.

Fremdeles stor skepsis

Ett år etterpå er kritikken og skepsisen mot private barnehager fremdeles stor. Høsten 2016 har avslørt urimelige utbytter hos enkelte private eiere, og i Oslo prøver partiet Rødt å hindre private aktører fra å sette ned så mye som en påle i barnehageøyemed.

Etter kritikken å dømme, suges private barnehager ren for penger og unger og ansatte går for lut og kaldt vann. Samtidig viser foreldreundersøkelser at foreldre med barn i private barnehager er landets mest fornøyde:

  • Stjørdal 2016: Kommunen vil ha slutt på utbygging av offentlige barnehager i Stjørdal, siden private gjør det bedre i foreldreundersøkelsen.
  • Oslo 2015: Halvparten av foreldrene i Oslobarnehagen er svært fornøyde med barnehagen.
  • Hele landet 2015: Foreldre er mest fornøyd med barnehagen og barneskolen, viser EPSIs brukerundersøkelse. Og atter er det de private barnehagene som får høyest score både i Norge, Danmark og Sverige.
  • Nes 2015: Nok en gang får private barnehagene langt høyere skår av foreldrene enn de kommunale barnehagene.
  • Oslo 2014: Og mest fornøyd er foreldrene i private barnehager. Igjen.
  • Brummundal 2014: Den private barnehagen Veldre barnehage, får toppscore i en tilfredshetsundersøkelse gjennomført av ratingbyrået EPSI og er kåret til Norges beste barnehage.
  • Hele landet 2009: Private barnehager slår kommunale barnehager på hele 29 av 30 punkter. Det viser undersøkelsen TNS Gallup har gjort for Kunnskapsdepartementet.

Så er spørsmålet: Hvordan gikk det egentlig med disse ti barnehagene? Når røyken har lagt seg og hverdagen igjen består av barnet, bleieskift, turer, personalmøter, pedagogiske prosjekter, lek og foreldresamarbeid? Ble det så ille som spådd eller ble det kanskje bedre på noen områder? Ble de ansatte som sa opp, erstattet? Og av hvem? Skjedde det noe som ingen forutså?

Det bestemte barnehage.no seg for å finne ut. Og etter barnehagebesøk, intervjuer og en smule vennlig nærgåenhet, presenterer barnehage.no en serie hvor vi belyser prosessen og resultatet av oppkjøpene.

Her kan du lese intervjuene med barnehagene:

Debatt

Til toppen