Erlend Bullvåg er dekan ved Handelshøgskolen i Bodø, Nord Universitet.
Erlend Bullvåg er dekan ved Handelshøgskolen i Bodø, Nord Universitet. (Foto: Svein-Arnt Eriksen, Nord Universitet)

– En av de største suksessene for kvinnelige gründere i norsk historie

Hyller kvinnene som turte å satse på barnehageetablering.

Dekan Erlend Bullvåg ved Handelshøgskolen i Bodø, Nord Universitet, stiller seg i køen av gratulanter til kvinner som har skapt egne og andres arbeidsplasser i private barnehager.

Han viser til at barnehagesektoren nær står i en særstilling når det gjelder kvinnelig gründervirksomhet i Norge.

– Det har vært en fantastisk reise. Det har vært en liten revolusjon i arbeidsmarkedet, sier han og peker ikke bare på de arbeidsplassene disse gründerkvinnene har skapt for seg selv.

– De har bidratt til sysselsetting for andre kvinner, og ikke minst har de bidratt sterkt i integrering av innvandrere på arbeidsmarkedet, sier Bullvåg.

Sysselsetter 40.000 kvinner

Tall fra Statistisk sentralbyrå (SSB) viser at kvinner står bak kun 28 prosent av nyetableringer i norsk næringsliv.

I 2010 utarbeidet Erlend Bullvåg statistikk som viste at kvinner er medvirkende i etableringsteamet i 90 prosent av private barnehager.

I  2015 var det 5.835 kvinnelige barnehagestyrere i private og offentlige barnehager, mens det var 532 menn.

Totalt var det ved utgangen av 2015 sysselsatte private barnehager alene 39.509 kvinner, ifølge SSB.

Kjempesuksess

Erlend Bullvåg kaller barnehagesektoren for en av de største suksessene for kvinnelige gründere i norsk historie.

– Så du mener det er på sin plass å hylle disse kvinnene nå på kvinnedagen?

– Ja, det vil jeg absolutt si. De har over mange år og på en framtidsrettet måte vist at et fagområde som dette, og som utdanner flest kvinner, også kan drives som en bedrift. De har investert i nye og framtidsrettede anlegg. De har investert i pedagogikk. De har investert i å tilby mer markedsstyrte tjenester til befolkningen, sier Erlend Bullvåg.

Han har ikke ferskere tall enn fra 2010 på hvor sterkt kvinner står på eiersiden i norske barnehager. En grunn til at slike tall kan være vanskelig å framskaffe, er det faktum at flere barnehager enn før er blitt en del av kjeder hvor eierskapet er mer sammensatt.

– For lite verdsatt

Anne Cecilie Holm er andrekandidat for Nord-Trøndelag Venstre foran stortingsvalget 2017.
Anne Cecilie Holm er andrekandidat for Nord-Trøndelag Venstre foran stortingsvalget 2017.

Venstre-politiker i Nord-Trøndelag Anne Cecilie Holm irriterer seg over hvor lite innsatsen til de kvinnelige barnehageetablererne blir verdsatt i enkelte kretser.

I et debattinnlegg her på barnehage.no peker hun på at det er i all hovedsak kvinner som starter opp privat barnehage, de har bidratt til at mang en kommune i Norge har fått bedre barnehagedekning, samt et mer mangfoldig næringsliv.

I tillegg mener hun at disse gründerne har gitt småbarnsforeldre en helt annen valgmulighet enn et utelukkende kommunalt barnehagetilbud ville gitt. Dette gjennom blant annet å etablere naturbarnehager og musikkbarnehager.

I stedet for takk for innsatsen får de kjeft hvis de tjener penger på virksomheten.

Overfor barnehage.no utdyper hun:

– De som mener det er urimelig, må også se på hva slags arbeidsinnsats disse kvinnene legger ned. Det er få som starter barnehage med det å tjene penger som overordnet målsetting. Men det er klart de skal få tjene penger. Dette er jo ikke veldedighet.

Holm understreker at kvinnene som driver barnehager uansett sparer samfunnet for penger all den tid de driver barnehagene billigere enn det offentlige.

 

Følg barnehage.no på Facebook og Twitter. 

Ingen selvfølge

Venstre-politikeren har selv erfaring fra privat barnehage.

– På slutten av 80-tallet var jeg med på å starte en andelsbarnehage – i desperasjon på grunn av mangel på barnehageplasser, sier hun.

Samme vei inn hadde Ragnhild Finden, som siden år 2000 har eid og drevet Kausvoll gardsbarnehage i Stange.

Ragnhild Finden eier Kausvoll gardsbarnehage og er nestleder i styret til PBL.
Ragnhild Finden eier Kausvoll gardsbarnehage og er nestleder i styret til PBL.

– Dagens unge tenker kanskje ikke over det, men full barnehagedekning er ingen selvfølge. Grunnen til at jeg startet, var at det var veldig dårlig dekning, sier Finden som i dag også er nestleder i styret til Private barnehagers landsforbund. (PBL).

Finden mener det er blitt underkommunisert at kvinnene som driver barnehager leder betydelige arbeidsplasser i sitt nærområde.

– Selv har jeg en bedrift med 20 ansatte og 12 årsverk. I Stange er det betydelig. Men ettersom barnehager blir sett på som et offentlig tilbud, blir det ofte ikke tatt med som en del av næringslivet, sier Ragnhild Finden.

Debatt

Til toppen