Likestillings- og diskrimineringsombudet mener stillingsannonsen er et soleklart brudd på diskriminiseringsloven.
FOTO: JON ARE BERG-JACOBSEN / LDO/PRESSE
Likestillings- og diskrimineringsombudet mener stillingsannonsen er et soleklart brudd på diskriminiseringsloven. FOTO: JON ARE BERG-JACOBSEN / LDO/PRESSE

Barnehage søkte etter kun norske ansatte

Barnehage på Holmenkollen i Oslo skrev at de bare ville ha «norske søkere». – Brudd på diskrimineringsloven, sier Likestilling- og diskrimineringsombudet.

Montesorribarnehagen på Holmenkollen i Oslo utlyste nylig to assistentstillinger på NAVs hjemmeside. I utlysningsteksten sto det, uthevet i svart, at søkerne måtte være norske.

Les hele saken på NRK.

Likestillings- og diskriminieringsombud Sunniva Ørstavik sier til NRK at annonsen bryter diskrimineringsloven. Det er ikke lov til å stille krav om at man må være norsk for å få en jobb.

Ørstavik stiller seg spørrende til hva det vil si å være norsk, samt hvorfor dette skulle være en kvalifikasjon.

Les også: To av tre mener barnehagene har tilstrekkelig bemanning.

Daglig leder av Montesorribarnehagene A/S, Christian Ulstad, kaller formuleringen i stillingsannonsen et arbeidsuhell og skylder på tidspress.

Ulstad presiserer at mange av de ansatte i barnehagen har andre nasjonaliteter enn norsk og at annonsen ikke er representativ for ansettelsespolitikken.

Annonsen ble deaktivert på NAVs hjemmeside kort tid etter at NRK tok kontakt med Montesorribarnehagene. Ørstavik mener at NAV burde ha reagert.

Les også: Dette bekymrer foreldre seg mest for i barnehagen.

Direktør for NAVs kontaktsenter Jørn Torbergsen skriver til NRK at de leser gjennom alle annonsene de legger ut, men at det her har skjedd en glipp.

Debatt

Til toppen