Jonas Gahr Støre er leder i Arbeiderpartiet.
Jonas Gahr Støre er leder i Arbeiderpartiet. (Foto: Arbeiderpartiet)

Ap-Jonas sier blankt nei til SVs barnehage-ultimatum

– Det viktigste for Arbeiderpartiet er å sikre mange nok barnehageplasser med høy kvalitet, sier Jonas Gahr Støre til VG.

Ap-leder Jonas Gahr Støre avviser at Arbeiderpartiet vil nekte private barnehager å ta ut utbytte.

I et intervju med barnehage.no tirsdag bekreftet SVs nestleder Snorre Valen at kampen mot profitt i barnehager er en av de viktigste sakene til SV foran stortingsvalget.

SV vil ikke støtte en regjering uten å få gjennomslag for et forbud mot profitt fra barnehager, eldreomsorg, skoler, barnevern og asylmottak.

Valen ba i intervjuet private barnehageeiere som ønsker å drive forretning om heller å finne seg en annen bransje.

Les også: SV til krig mot profitt i barnehager

Støre: Vil ikke nekte

Aps familiepolitiske talsperson Anette Trettebergstuen ville overfor barnehage.no tirsdag ikke kommentere hvordan Ap vil forholde seg til dette kravet. Men det gjør leder Jonas Gahr Støre, i et intervju med VG onsdag.

– Arbeiderpartiets politikk er ikke å nekte en barnehageeier å tjene penger på barnehagedriften. Det viktigste for Arbeiderpartiet er å sikre mange nok barnehageplasser med høy kvalitet, slik at alle foreldre som ønsker barnehageplass får det. Arbeiderpartiet vil gi kommuner adgang til å stille samme krav til åpningstider, kvalitet, innhold og lønns- og arbeidsvilkår i private og offentlige barnehager, sier Støre til VG.

SV i 2011: Urimelig å ikke tillate utbytte

SVs ultimatum om null profitt på barnehagedrift er en helomvending i forhold til hva partiet mente sist det var i regjering.

I 2011 sa daværende kunnskapsminister Kristin Halvorsen følgende til NTB:

– Det er etablerere av barnehager som har lagt ned en stor innsats og mange timer uten å ta ut lønn for alt, og noen har investert private penger. Da ville det være urimelig å ikke tillate utbytte. Men reglene er lagt opp slik at ingen skal fly høyt på dette.

I tirsdagens intervju med Snorre Valen, forklarte nestlederen snuoperasjonen slik:

– Jeg vil vel heller si at vi har lært av den prosessen. Det som en gang var en rekke ulike små aktører er nå konsolidert i noen få ganske store. Vi burde ha sett farene ved det i større grad enn da vi gjennomførte barnehagereformen i sin tid.

PBL fornøyd

Private Barnehagers Landsforbund (PBL) er fornøyd med Jonas Gahr Støres klare uttalelse om temaet. I en uttalelse på PBLs Facebook-side heter det:

"Vi er glad for at Jonas Gahr Søtre er tydelig på Arbeiderpartiets standpunkt i denne saken. Det er kombinasjonen av mange gode private og kommunale barnehager som har skapt det spennende mangfoldet av barnehager vi har i Norge i dag.

Barnehagesektoren fungerer på mange måter godt. De utfordringene som ligger foran oss, er det en samlet sektor som må løse. For å utvikle Barnehage-Norge videre, trenger vi alle gode barnehager, uavhengig av eierform.

PBL ser frem til et fortsatt godt samarbeid med Arbeiderpartiet og diskuterer gjerne hvordan vi også i fortsettelsen kan forvisse oss om at penger bevilget til barnehager kommer barn og foreldre til gode.

I sektoren er vi helt avhengige av at samfunnet kan ha tillit til at vi forvalter penger bevilget til barnehager på en god måte. Derfor er vi, som Arbeiderpartiet, opptatt av at det skal stilles krav til kvaliteten i barnehagene og at dette må være rimelige krav som bidrar til å sikre alle barn et barnehagetilbud med høy kvalitet"

Følg barnehage.no på Facebook og Twitter. 

Debatt

Til toppen