Ansatte i skole og barnehage står bak mange overgrep mot barn

Ansatte i skole og barnehage står bak mange overgrep mot barn

Siden 2010 er 74 lærere, assistenter og barnehageansatte dømt, tiltalt eller siktet i overgrepssaker.

Det viser en undersøkelse fagbladet Utdanning har gjort.

Bladet har gjennomgått omtalte overgrepssaker de siste seks årene og hentet ut alle sakene hvor gjerningspersonen er eller har vært ansatt i skole eller barnehage. Sakene involverer alle typer ansatte; rektorer, lærere, barnehagelærere, spesialpedagoger, assistenter og ansatte i skolefritidsordningen.

Siden 2010 er 61 personer dømt, tre er tiltalt og venter på at sakene skal behandles i rettsapparatet, mens ti personer er siktet og etterforskningen pågår fremdeles.

I 50 av sakene er det begått overgrep mot egne elever eller mot barn i barnehagen hvor gjerningspersonen jobbet. I de andre sakene er det enten snakk om overgrepsmateriale med ukjente offer, eller barn overgriperen har møtt på nett, gjennom fritidsaktiviteter eller privat.

I 15 av sakene har gjerningspersonen jobbet i barnehage. De fleste er tatt for nedlasting av overgrepsbilder, men flere har også misbrukt små barn.

Minst 250 barn er ofre i sakene. De yngste er helt ned i treårsalderen.

Debatt

Til toppen