Spør våre eksperter

Ekspertene svarer / Aktiviteter ved deltidsplass?

Aktiviteter ved deltidsplass?

Spørsmål

 

Hei.

Mitt barn har 40 prosent plass i barnehage, mandager og onsdager. Barnehagen der hun går følger en fast ukesplan hver uke, med møtedag for de ansatte på mandager og dermed ikke noe opplegg for barna denne dagen, formingsaktivitet/barnas valg/varmlunsj tirsdager og torsdager, turdager på onsdag og disponibelt fredag. Mitt barn får dermed aldri være med på formingsaktiviteter, ei får hun noe hun kan ta med hjem til mor og far eller andre. Når vi henter i barnehagen er barnas "verk" ofte utstilt, men min datters navn er aldri blant de som har vært med. Hun får heller aldri noe "ekstra" i barnehagen i form av bursdagsfeiringer eller varmmat. Jeg har tatt opp dette med styrer og hun sier at slik er det bare siden hun har deltidsplass, og at vi ikke kan forvente at hun skal få med seg alt. Det er i og for seg greit, men her dreier det seg om at hun ALDRI for være med på noe av det jeg skrev ovenfor. Min datter er nå 16 mnd., og tar ikke skade av at det aldri henger et maleri eller lignende på hennes plass som hun kan ta med hjem, men hva med når hun blir eldre? Kan jeg forlange at barnehagen endrer praksis eller er det bare slik det må være?Usikker mor

SvarHei!


Denne problemstillingen er ganske vanlig hos dere som har deltidsplass i barnehagen. Jeg skjønner din frustrasjon og at det kan bli sårt at ditt barn ikke får være med på å lage ting når hun bli eldre, men mye kan forandre seg. Det er ikke sikkert at barnehagedagens struktur vil se likedan ut hvert år. Når din datter blir eldre kan det også hende at hun begynner å kreve mer enn det hun gjør i dag ettersom hun bare er 16 mnd. Du sier at barna bestemmer selv når de vil holde på med formingsaktiviteter. Din datter har enda ikke noen spesielle forutsetninger for å skjønne hva dette går ut på, men jeg er sikker på at hun en dag vet hva hun vil og ikke i forhold til dette. Akkurat nå kan det hende at hun har mer enn nok med å bare ”være tilstede” i barnehagen ettersom hun bare er der 40 prosent.

Jeg må nok si meg enig med styrer i denne barnehagen som sier at det bare er sånn det er når hun har en deltidsplass. Barna kan ikke være med på alt som skjer når de ikke har tiden som trengs. Men som jeg sier – selv om det er sånn nå, så behøver det ikke å bli sånn når hun blir eldre. Jeg føler meg ganske trygg på at også dere kommer til å få noen verk både på utstilling og i hylla etter hvert som tiden og dagene går.


Lykke til!

Mvh
Hanne Kvaløsæter
Pedagog