Spør våre eksperter

Ekspertene svarer / Hva burde man lære barn om kroppen vår?

Hva burde man lære barn om kroppen vår?

spørsmålHei

Jeg lurer på hvor langt skal man gå med temaet "Kroppen vår" i barnehagen?

I en barnehage jeg vet om går de så langt at barn ned i treårsalderen lager sædceller og eggceller i trolldeig, og tegner at mamma og pappa tar på tissen til hverandre. Synes dette er unødvendig, og å gå litt vel langt. Ønsker en tilbakemelding på hva du mener om dette.Heidi

svarHei Heidi

Det er ikke så mange konkrete svar på hvor langt man skal gå i temaet som omhandler kroppen vår. Det er et stort tema som barnehagen antagelig kunne hatt som satsningsområde gjennom et helt år, men da med ulike tema fordelt på ulike alderstrinn.

Noen barnehager har et veldig avslappet forhold til barns seksualitet og deres spørsmål og lek rundt temaet. Andre barnehager praktiserer tydelige grenser på hva de lærer og hva som er nødvendig å lære i barnehagen.

Min mening er at det beste er å være så konkret som mulig hvis en treåring har spørsmål om tema som går på forplantningslære og egen seksualitet. Jeg synes imidlertid det er litt tidlig å begynne med voksenstyrte og tilrettelagte aktiviteter rundt dette i barnegruppen. Grunnen til det er at en treåring sannsynligvis ikke har verken begrep eller forståelse om seksualitet.
Samtidig mener jeg at vi i aller høyeste grad skal ivareta barna som har spørsmål og snakke med dem om dette. Jeg hadde antagelig også tatt en prat med foreldrene slik at vi kunne svart det samme. Barnet hadde da fått en bekreftelse fra begge arenaene.

Det er heller ikke sikkert at alle barn er modne for denne type kunnskap, men dette avhenger selvfølgelig av opplevelser og foreldres påvirkning.
I lek mener jeg at det er viktig at barna får være i fred uten at vi skal stoppe dem. Alle barn er innom doktor-lek perioden i løpet av barnehageårene sine. Det er viktig at vi skiller mellom barns egen lek og tilrettelagte aktiviteter av de voksne.

For øvrig ser jeg er ingen grunn til å ikke forklare barn i fem-seksårsalderen mer konkret om hvordan barn blir til. Disse barna har en mer komplisert tankegang og dermed også evnen til å forstå sammenhengene. Ikke fortell alt på en gang, og samarbeid gjerne med foreldrene slik at det ikke blir misforståelser og utrygghet. Det er nemlig ikke alle som er like komfortabel i situasjonen der det handler om seksualitet.

For de yngste barna som skal få informasjon om emnet (fra tre år) så anbefaler jeg boken ”Kroppen” av Trond Viggo Torgersen, og ta det derfra.

Lykke til!

Mvh
Hanne Kvaløsæter