Nyheter

Den viktige foreldresamtalen

Krenkelser mot barn debuterer ofte før treårsalderen. For disse barna er barnehagen den tryggeste plassen og de trenger å bli sett.

Streikefaren avblåst

Fire og en halv time på overtid ble PBL og arbeidstakerorganisasjonene enige om en ny tariffavtale.

Kan være nær en løsning

Barnehagemeklingen fortsetter, nå på overtid .

Kommer med ny oppdatering rundt midnatt

Riksmekler Richard Saue vil komme med en ny oppdatering i barnehagemeklingen rundt midnatt.  

God og konstruktiv dialog

– Kvelden er ennå ung og partene har en konstruktiv og god dialog. Men det er usikkert om vi har en løsning før midnatt.

900 Kanvas-ansatte samlet på konferanse

I tre dager er alle ansatte i Kanvas-barnehagene samlet til felleskonferansen «Små barn, store muligheter».   

Fristen går ut ved midnatt

I løpet av dagen avgjøres det om det blir barnehagestreik eller ikke i privat sektor.

Fikk medhold mot lovstridig ansettelse

En kommune ansatte ufaglærte ledere i barnehagen fremfor en faglært søker. Nå gir sivilombudsmannen Utdanningsforbundet medhold i at dette er lovstridig.

Ikke helt i mål med den nye utdanningen

Den nye barnehagelærerutdanningen er viktig for å møte kravene i dagens og morgensdagens barnehage. Studieinstitusjonene har ennå et stykke å gå før reformen og alle de nye kravene i utdanningen er iverksatt.

Filtrer i artiklene