Nyheter

Flere vil bli barnehagelærer

Antallet som får tilbud om opptak på barnehagelærerutdanningen har økt med 4,5 prosent.

Dette kan du fortelle barna om terror:

Les barnepsykologens råd til voksne om hvordan de forklarer terrorisme til barn.

Blant landets beste

I Lørenskog er det flere minoritetsspråklige barn i barnehagene enn gjennomsnittet for alle barn i Norge.

Pass på barnas væskeinntak i varmen

Bør drikke en liter hver dag.

Innvandrere velger bort kontantstøtten

Under fire av ti innvandrerfamilier mottar kontantstøtte i Trondheim. – Knuser myter om innvandrere og kontantstøtte, mener forsker.

Skal avhøre barn

Politiet skal avhøre både barn og voksne som vitner etter ulykken i Blindheim barnehage der en fireåring omkom.

Sliter med minoritetsspråk

Barn som ikke har norsk som morsmål, får ikke opplæringen de har krav på i barnehagen. Verst er det utenfor de største byene.

Frihet til å gjøre det man vil

Kvalitet:

Vi har spurt ti aktører i barnehagesektoren om hva kvalitet er for dem. I dag: Barna

Kompetanse om barn og nært samarbeid

Kvalitet:

Vi har spurt ti aktører i barnehagesektoren om hva kvalitet er for dem. I dag: Foreldreutvalget for barnehager

Trivsel, godt samarbeid og trygghet

Kvalitet:

Vi har spurt ti aktører i barnehagesektoren om hva kvalitet er for dem. I dag: Pedagogen

Filtrer i artiklene