Nyheter

Barn leker mindre ute og ikke uten voksne

Til tross for at barn i Norge har god tilgang til naturområder i nærmiljøet, er det stadig færre barn som leker utendørs. Spesielt på vintertid.

Vennskap mot mobbing

Molde kommunes 27 barnehager innfører tiltak for vennskap i stedet for tiltak mot mobbing.

Erkjenner 16 overgrep mot barnehagebarn

Den 21 år gamle mannen som hadde praksisplass i en barnehage i Sverige innrømmer voldtekt og seksuelle overgrep mot åtte barn. Politiet mistenker at ytterligere flere barn kan være utsatt.

Han bruker kontantstøtten på dagmamma

KrF-leder Knut Arild Hareide er tilbake i full jobb og mottar samtidig kontantstøtte som familien bruker for å dekke utgifter til dagmamma.

Toåring drakk etsende avløpsåpner i barnehagen

Ligger fortsatt i respirator to uker etter ulykken, men skal nå være utenfor livsfare.

Flyktningebarn har førsterett til barnehageplass

Hva gjør en barnehage med et begrenset antall plasser når den er nødt til å velge mellom å ta inn barn av flyktninger og småsøsken av norske barn som går i den samme barnehagen fra før?

– Barn sitter for lenge i barnevogn

– Vurder å droppe vogna når barnet er 2,5 år, sier bekymret fysioterapeut.

- Denne bør barnehagefolk lese!

– Det er på tide at norske skoler og barnehager tar til seg kunnskap om høysensitive barn, sier psykoterapeut Eva Steinkjer og coach Maya Blomstöm Bøhmer.

Nordmann vil revolusjonere irske barnehager

Jan Åge Pettersen er leder for barnehagelærerutdanningen i Dublin. Nå vil han revolusjonere den irske sektoren og vender blikket mot Norge.

Filtrer i artiklene