Aktuelle nyheter

Nyheter / - Barnehagelærer er en god yrkestittel

- Barnehagelærer er en god yrkestittel

Leder Helga Hjetland i Utdanningsforbundet mener barnehagelærer er en god yrkestittel for dagens førskolelærere. Nå skal det omstridte endringsforslaget ut på høring. Si din mening i kommentarfeltet under saken!

Foto: Pressefoto

Positiv. Leder Helga Hjetland i Utdanningsforbundet har ingen betenkeligheter med å endre førskolelærernes yrkestittel til barnehagelærer. Foto: Pressefoto

- Personlig mener jeg at lærer i barnehage hadde vært en god tittel, fordi det bedre forteller hva yrket innebærer, sier leder Helga Hjetland i Utdanningsforbundet til barnehage.no.

- Hvorfor er det en god tittel?

- Det er en naturlig endring som viser at barnehagen er en faglig og selvstendig pedagogisk virksomhet, og noe mer enn det som kommer før skolen, fastslår hun.

Voldsomt engasjement

Forslaget om å endre førskolelærernes yrkestittel engasjerer fortsatt. Til nå har 40 personer sagt sin mening i kommentarfeltet under de to sakene som er publisert på barnehage.no.

Les også: Slutt på førskolelærere i barnehagen
Les også: - Det er pedagoger vi er!

38 av 40 kommentarer under disse sakene slakter regjeringens forslag til ny yrkestittel, som er barnehagelærer.

Pedagog

- Jeg synes småbarnspedagog er det beste forslaget. Barnehagelærer er vel nesten tilbake til tantene på 50- og 60-tallet, da tittelen var barnehagelærerinne. Vi er og vil være pedagoger, skriver Ingrid Hernes.

Roy Kristensen er ennå klarere i sin tale.

- Barnehagelærer er noe av det absolutt teiteste jeg har hørt. Den som fant på dette, burde bli sendt i eksil. Småbarnspedagog er det beste av de forslagene til endring jeg har lest så langt, skriver han.

Ingrid Andersen skiller seg ut fra de andre debattantene, og vil ikke ha ordet pedagog inn i den nye yrkestittelen. Å ta i bruk pedagog-begrepet er en for stor forandring, mener hun.

- Hva er galt med barnehagelærer? Jeg synes det er status over det også, skriver hun.

Høring

Nå skal forslaget om endring av førskolelærernes yrkestittel ut på høring. Selv om leder Helga Hjetland er positiv til regjeringens forslag, er det for tidlig å si hva Utdanningsforbundet vil konkludere med.

- Forslaget om barnehagelærer er kanskje en naturlig endring, all den stund vi ikke har noen førskole her i landet. Men vi har ikke tatt noe standpunkt ennå, sier Hjetland, som har merket seg den heftige debatten på barnehage.no.

- Jeg tror Kunnskapsdepartementet vil lytte til alle som deltar i en slik prosess før de bestemmer seg, sier hun.

Les de 40 kommentarene under sakene som er publisert på barnehage.no her og her!

Tips en venn

Tips en venn om denne artikkelen. Du kan sende til flere ved å skille adressene med komma.54 kommentarer

Denne sier faktisk alt: "Roy Kristensen er ennå klarere i sin tale. - Barnehagelærer er noe av det absolutt teiteste jeg har hørt. Den som fant på dette, burde bli sendt i eksil. Småbarnspedagog er det beste av de forslagene til endring jeg har lest så langt, skriver han" PS. Helga i eksil, nå!!! ;)

I eksil ( 25.06.2009 kl. 09:11 )

Skal lærerene også få ny tittel? Som det klingende: Skolelærer.... Nei, synes Småbarnspedagog er mer dekkende for oss. Barnehagelærer er så tantete og det er et begrep jeg trodde vi ville ha bort.

Ped. leder fra Bergen ( 25.06.2009 kl. 09:13 )

Har Helga mistet alt av forstand? Nok en grunn til å melde oss ut av utdanningsforbundet. Øk status i barnehagene sies det, men dersom vi blir "barnehagelærere" er det definitivt med på det motsatte. Jeg blir gjerne "barnehagepedagog", men aldri "barnehagelærer"!!!!!

Føreskolelærer enn så lenge ( 25.06.2009 kl. 09:23 )

La oss få opp statusen og ikke det motsatte. Barnehagelærrer er gammeldags og gjenspeiler ingen kunnskap. Småbarnspedagog derimot viter at vi er pedagoger og har stor kunnskap på de små barna. Noen en gang et dårlig forslag fra Utdanningsforbundet til barnehagefronten!!!

Styrer i bhg ( 25.06.2009 kl. 09:29 )

Regner med at det blir endring til barneskolelærer og ungdomskolelærer osv også da!! Vi i barnehagen jobber som pedagoger - da må også yrkestittelen tilsi det!! Hva er galt med småbarnspedagog?

Styrer og pedagog ( 25.06.2009 kl. 09:43 )

Jeg er ikke pedagog. Men har hatt unger gjennom barnehager og skoler i flere kull. Nå er det barnebarn som er på tur gjennom systemet. På meg virker denne diskusjon meningsløs. Vedrørende dette tantete barnehagelærer så er vel et nytt eksempel på at noen i departementet har for lite å gjøre, - ettersom jeg forstår forsalget er kommet derifra. Som avdanket bruker av barnehager og skoler opplevde jeg stor forskjell på fagpersoner og assistenter i begge institusjoner. Men barnehagenes faglige innhold - og ikke minst gjennomføring, - lå lang foran øvrig skoleverk. Synest fortsatt litt synd på barne-barna når de må forlate bh og skal inn i skolen. Helga Hjertland burde arbeide aktivt for å øke kvaliteten i skoleverket - det trenges - istedefor meningsløse navne endringer. Dersom hun er valgt av medlemmene inn i sin posisjon er jeg imponert - over medlemenes tolmodighet.

beb ( 25.06.2009 kl. 09:46 )

Småbarnspedagog: ja!! Barnehagepedagog: tja Barnehagelærer: nei!!!!!

Styrer, Oslo ( 25.06.2009 kl. 09:51 )

Korrekt yrkestittel bør være lærer. Så kan vi ha lærere i barnehage, barneskole og ungdomskole + vg.skole.

Sølvi Dahle ( 25.06.2009 kl. 10:08 )

Syns forslaget om barnehagelærer er langt under pari! Nå har vi gått fra å være "tanter" til å bli pedagoger så foreslås det at vi må ta et steg tilbake igjen??? Synes ikke det er riktig at man skal kalle oss småbarnepedagoger heller. Det er ikke alle som har fordypning i faget småbarnepedagogikk, så tittelen småbarnepedagog blir derfor misvisende. Lærertittelen er gammeldags og trenger kanskje MER oppussing enn pedagogiske lederne i barnehage? Hvis man skal ha en felles betegnelse for alle pedaoger i barnehage og skole bør de bære navnet pedagoger; barnehagepedagog og skolepedagog. Hilsen irritert og STOLT pedagogisk leder og småbarnepedagog

Pedagogisk leder, Alta ( 25.06.2009 kl. 10:15 )

Det er mykje ein kan kalle seg.. Det som er fakta er: Barnehagen skal vere ein del av utdanningsløpet for barna. Då er vi ein FØRSKULE .. og då må vel det blit korrekt at ein er FØRSKULELÆRARAR. ELLER FØRSKULEPEDAGOG.

Grete, ( 25.06.2009 kl. 10:20 )

Hva med "Barnehagepedagog"?

NHT ( 25.06.2009 kl. 10:35 )

Kjære Helga Hjetland Nå synes jeg at denne yrkesgruppen MÅ bli hørt. Send ut et stemmeforslag gjennom utdanningsforbundet slik at vi kan avgjøre dette selv. Selv kunne jeg tenke meg at de kunne bruke tiden på å kjempe for en anstendig lønn og latt navnet bli som i dag. Hev lønnen og få folk tilbake i yrket. Å skifte navn er ikke gratis, og det er helt meningsløst å sløse bort penger på denne måten.

Hilsen Førskolelærer ( 25.06.2009 kl. 10:35 )

Jeg vil på det sterkeste gå inn for å beholde yrkestittelen FØRSKOLELÆRER! Tittelen beskriver vår utdannelse og kompetanse. Er man FØRSKOLELÆRER, kan ingen være i tvil om utdannelsen! YRKESTITTELEN FØRSKOLELÆRER ER I SÅ MÅTE BESKYTTET! Yrkestittelen LÆRER omfatter ikke en spesiell kompetanse, men kan bestå av ulik utdannelse alt fra lærerhøyskole til sammensetning av ulike studiefag. Tittelen lærer kan man få ved å gå inn i et lærervikariat uten å ha noen relevant utdannelse. Dersom tittelen Barnehagelærer skal erstatte Førskolelærer, kan vi oppleve det samme som i skolen; hele personalgruppen kan i praksis komme til å bli omtalt som barnehagelærere - uansett utdannelse. FØRSKOLELÆRER står for en utannelse fra 0-10 år. Skal førskolelæreren få fast jobb i småskolen, må man ta småskolepedagogikk i tillegg. I sin tid gikk noen 6 åringer i førskole - uten at dette på noen måte var opphavet til førskolelærertittelen. FØRSKOLELÆRER er en pedagogisk utadannelse for barn i alderen før skolestart, med mulighet for undervisning i skolen. Vi er mange som er stolte av yrkestittelen FØRSKOLELÆRER, og det er INGEN god grunn for å endre denne tittelen!En endring til barnehagelærer er en utvanning av yrkestittelen vår!

Liss Kilhus ( 25.06.2009 kl. 11:23 )

Alvorlig talt. Hva er dette for noe. Nå har vi i årevis jobbet for å heve frem vår profesjon og yrkesstolthet. Bare for å ende opp med et gedigent tilbakeslag? En god samlende yrkestittel på lærere og føskolelærere er PEDAGOGER. Hverken mer eller mindre.

Siren W. K, daglig leder og pedagog ( 25.06.2009 kl. 12:09 )

Vil si meg enig i at barnehagelærer er en nedsettende og feilaktig yrkesbeskrivelse. Har jobbet som førskolelærer i skolen i mange år, og som mange andre fått oppleve hvor annenrangs du er som førskolelærer i forhold til de "skikkelige" lærerne. Barnehagelærer er jo å gjøre ting enda verre for oss, og sette statusen enda lenger ned. Nei, vi er ikke lærere - vi er pedagoger. Jeg stemmer for småbarnspedagog!!

Berit ( 25.06.2009 kl. 12:13 )

Småbarnspedagog: JA! Barnehagelærer: NEI!

Silje ( 25.06.2009 kl. 12:29 )

Hallo! Vi er pedagogiske ledere, ikke barnehagelærere. Nå må vi snart få aksept for det vi jobber som, ikke bare sjalte og valte med vår stillingsbetegnelse! Hilsen Marge

Margareth ( 25.06.2009 kl. 12:46 )

Helga Hjetland er den siste som bør uttale seg i denne saken! Hun jobber kun for lærerne, og dette er ikke hennes bord. Vi er pedagoger! Småbarnspedagog er greit det også, men det blir innmari smør på flesk!

Matrtin ( 25.06.2009 kl. 13:31 )

snakker om å senke yrkesstoltheten vår. Barnehagelærere?? hva er galt med politikerne her i landet?? synes det er en skam for alle førkolelærere som har valgt å ta denne flotte utdanningen, for så å bli kalt barnehagelærere. kunne like godt kalt oss for tanter som di gjorde før i tiden. skjærp dere nå!!!

Pedagogisk leder ( 25.06.2009 kl. 17:30 )

Ikke kall oss for barnehagelærer. Da blir det et krav til at vi skal drive med undervisning lik den som er i skolen, og da må vi nok en gang ut til folket og forklare hva vi gjør. Nei, kall oss for småbarnspedagoger. Det er det riktige tittelen. I samfunnet blir ordet barnehage brukt som noe useriøst allerede. Eksempel; "å drive med barnehagepolitikk". Dersom vi får barnehagelærer-tittel høres det ut som om vi leker at vi er lærere. Nei, få inn pedagog-ordet i vår yrkestittel. Jeg har erfart å få helt andre tilbakemeldinger når jeg kaller meg for pedagog, enn for førskolelærer. Uansett, jeg er stolt av mitt yrke.

Blockert ( 25.06.2009 kl. 17:36 )

Hva med å kalle en spade for en spade? Hva med Barnehagepedagog?

Pedagog ( 25.06.2009 kl. 19:09 )

Hva med å kalle en spade for en spade? Hva med Barnehagepedagog?

Pedagog ( 25.06.2009 kl. 19:25 )

Vi er småbarnspedagoger og førskolelærere, ikke kall oss barnehagelærere. Det blir for likt barnehagetante, noe vi har kjempet i alle år for å bli kvitt!

Edith ( 25.06.2009 kl. 19:31 )

Jeg er superglad for at det er mange av oss som synes at pedagog er den beste betegnelsen på det vi driver med; nemlig pedagogikk i barnehagen, altså er vi barnehagepedagoger. Jeg kan ikke forstå at de som ikke synes det er viktig med titler skal uttale seg? Og når det gjelder Hjetland så kan ikke hun ha fulgt med i media når det gjelder ny yrkestittel og hva vi som skal skifte tittel uttaler oss om; hvorfor skal de som ikke jobber i barnehagen ha et ord med i laget? La oss som eventuelt skal skifte tittel bestemme, ikke Hjetland; selv om hun er aldri så mye leder. Hva sier du Mimi Bjerkestrand? http://kariannasandvik.wordpress.com

Kari Anna Sandvik ( 25.06.2009 kl. 19:33 )

Når jeg hører ordet "lærer" tenker jeg på en person som først og fremst driver undervisning. De fleste førskolelærere gjør mye mer enn det. Vi jobber ikke bare med barna, men er også den nærmeste overordnede for assistentene på avdelingen. I tillegg jobber vi med barna hele dagen, ikke bare når vi har tilrettelagte aktiviteter. "Barnehagelærer" blir et skritt tilbake, fordi det blir mer fokus på ordet "lærer". "Barnehagepedagog" eller "Småbarnspedagog" blir mye mer riktig. Jeg tror jeg foretrekker "Barnehagepedagog", da "Småbarnspedagog" kan høres ut som en pedagog kun for barn fra 1-3 år

Dorthe ( 25.06.2009 kl. 21:39 )

Støtter forslaget om BARNEHAGEPEDAGOG. Synes også at BARNEVEILEDER er en flott tittel, men vi bør vel ha med pedagog i navnet, så kanskje fagarbeiderene - som har en helt intetsigende tittel kunne få hete barneveiledere, selv om jeg kjenner at jeg gjerne hadden den tittelen selv... hm, men IKKE BARNEHAGELÆRER i allefall!!

Victoria ( 25.06.2009 kl. 22:23 )

Småbarnspedagagog blir feil for meg, da tenker jeg først og fremst på en spesialiist på barn fra 1-3 år, som jeg ser flere andre også asosierer det med.

Victoria ( 25.06.2009 kl. 22:25 )

Hallo? Skal vi virkelig bruke tid og energi på å finne en ny yrkestittel?? Det erså UTROLIG mye annet å ta fatt på, Helga, såbruk tiden , og energien din, på noe viktigere. Hva med lønn? Hva med kvalitetssikring? Hva med kompetanseheving? Hva med arbeidsmiljø?

Anita ( 25.06.2009 kl. 23:51 )

"Nok en grunn til å melde seg ut av utdanningsforbundet" sier en. Så gjør det da! Hadde fler meldt seg ut så kanskje utdanningsforbundet hadde begynt å ta oss mer alvorlig, og jobbet for hva vi trenger (og det er ikke en ny tittel!!) Jeg meldte meg ut når Yssen/Valla saken pågikk, og jeg skal ikke betale mer til Lo så lenge det ikke er noen som taler førskolelærerenes sak.

Anita ( 25.06.2009 kl. 23:59 )

Kollektiv utmelding av utdanningsforbundet!!

Daglig leder ( 26.06.2009 kl. 10:42 )

Kollektiv utmelding av utdanningsforbundet!!

Daglig leder ( 26.06.2009 kl. 11:07 )

Barnehagepedagog er en bra tittel! Jeg er helt uenig med Helga Hjetland i at "Lærer i barnehagen" beskriver hva vi gjør. I barnehagen jobber vi annerledes enn i skolen. Pedagog er mye mer dekkende og sier noe om vekten på pedagogikk i utdanninga vår. Det er også bra at "barnehage" nevnes i tittelen - "småbarnspedagog" kan veldig fort tolkes som å omhandle de aller ygste barna. Assistenter kan omdøpes til "Barneveiledere"!

Anne-Dorthe ( 26.06.2009 kl. 12:28 )

NEI TIL BARNEHAGELÆRER. Det er mange år tilbake i tid føles det som. Førskolelærer er fint. Bytt heller ut barnehagebegrepet til førskole. Men som vanlig er ikke akkurat hverken regjerings eller Utdanningsforbundets forslag særlig i tråd med oss som jobber i yrket.

Elin ( 26.06.2009 kl. 13:08 )

Lærer er en fin tittel og det er det vi er. Vi er bare lærere på ulike nivå, fra barnehage til universitet. Bruke LÆRER og legg til spesialfeltet, slik: Lærer, barnehage Lærer, barneskole Lærer, ungdomsskole Takk

Sven ( 26.06.2009 kl. 19:51 )

Skjønner at Helga har lest barnehagens historikk fra Frøbels dager, og barnehagens samfunnsmandat fra "gamle dager". Kanskje ikke så mye praksis ute i barnehagene siste 20 årene?? Det er nye tider nå, Helga! Hvor skal vi under utdanning og nyutdannede innhente erfaren kunnskap fra? Veldig mange, jeg sier noen- ikke alle, har ikke oppholdt seg i barnehage på årtier etter at de fikk fjonge titler selv, og når en formingslærer på høyskolenivå ikke vet hva Pop ups leker og Fischer Price er, da er det på tide å skaffe seg litt oppdatert praksis. Barnehagene er i stadig utvikling- heldigvis. Dersom Helga skal starte en utredning og bruke masse penger på å undersøke om dette var lurt, er vi tilbake til de gamle "Daghjemmene" på 70 tallet. Med tante Reidun og Tante Anne- Og da bør vel også antall barn i barnehagene reduseres kraftig?? hvis vi skal så mange år tilbake i tid? Er det så viktig å fremme en sak- at det må fremmes noe bare for å ikke bli glemt i historiebøkene? For dette er unødvendig bruk av ressursene. Helga: Foreslår at du kommer deg ut i barnehagen. Ta deg seks ukers praksis i en barnehage på 200 barn. Med litt flaks lærer du deg navnene på de du har på egen sone...

Lone ( 28.06.2009 kl. 10:46 )

Hvorfor kan vi ikke bare beholde førskolelærertittelen da? Skjønner meg ikke helt på dette? Synes det ikke passer seg med tittelen småbarnspedagog for oss som jobber med barn fra 4-5/6 år. De er ikke akkurat "småbarn" lenger! Men det får da være grenser for hva man skal kalles i disse tider, for barnehagelærer går jeg ikke med på! Da kan vi jo kalle lærerne i skolen for "skolelærere", "småbarnslærere", "ungdomslærere" osv.

Ragnhild Svendsen ( 29.06.2009 kl. 12:32 )

Hvis yrkestittelen likevel skal endres mener jeg at "lærer" biten gjerne kan fjernes. Jeg kjenner mange lærere og de har et helt annet grunnsyn enn hva vi i barnehagen har. Synes titt og ofte jeg hører lærerne snakke om drittunger, og jeg blir målløs av deres snevre syn! Småbarnspedagog, førskolepedagog eller barnehagepedagog- disse er riktige navn som beskriver vårt yrke! Førskolelærere er etter min mening langt mer pedagogiske enn lærerne- noe yrkestittelen gjerne kan poengtere!!

Ida ( 29.06.2009 kl. 20:19 )

Jeg vil være LÆRER I BARNEHAGEN. Jeg er ikke så positiv til å bruke pedagog i tittelen, det sier ikke noe om at vi har en høyskoleutdanning.Hvem som helst kan kalle seg pedagoger, og mange gjør det, hos en del større barnehage-arbeidsgivere kalles alle medarbeidere nå for pedagoger. Selve ordet er gresk og betyr den slaven som følger gutten til skolen. Jeg er mer for at vi knytter tittelen opp til lærer-begrepet, men snur litt på det. "Lærer i barnehagen" (på lik linje med lærer i grunnskolen, videregående etc) Da mener jeg "lærer" på vår måte, vi må fylle begrepet med det beste av barnehagens læringssyn og egenart. Dette vil være positivt for vår status og neste skritt vil være et kompetanselønnssystem på linje med lærerne i skolen.

Nina B ( 30.06.2009 kl. 12:37 )

Det er to ting som slår meg når jeg leser en del av disse innleggene. Det ene er at dagens FØRSKOLElærere opplever at barnehagen har lav status - og at de ikke ønsker å indentifiseres med den institusjon de har formell kompetanse til å arbeide i. Jeg synes det er trist at begrepet assosieres med "tante".Det andre som slår meg er at en del ønsker å kvitte seg med lærerbetegnelsen, en betegnelse vi allerede har i dag - og barnehagelærer"innene" før oss. I dag er lærerutdanningene mer differanserierte enn de var tidligere.Er de som utdanner seg til lærere i grunnskolen engstelige for å skulle bli kalt"frøken"igjen? Som førskolelærer har jeg en LÆRERutdanning, en utdanning som er rettet mot pedagogisk arbeid med barn i BARNEHAGEN.Jeg er opptatt av å styrke barnehagens posisjon og vilkår og jeg ville være stolt av å kunne kalle meg BARNEHAGELÆRER.

Hilde ( 22.02.2011 kl. 19:31 )

Barnehagetante, eh, unnskyld jeg mente barnehagelærer....Hallo! hører dere hvor gammeldags det høres ut. Det er vanlig å bli kalt pedagog i barnehagene i dag, la oss fortsette med det. Og med tanke på at barn er barn til de er 16, er de vel små barn til de er 6???? SMÅBARNSPEDAGOG, takk!

Petra ( 23.02.2011 kl. 16:09 )

Jeg synes førskolelærer og barnehagelærer undergarver profesjonen, og sier ingen ting om hva yrket omhandler. Dagens tittel gjør yrket til et lavstatus yrket, noe det virkelig ikke burde være! Den jobben pedagogene gjør i barnehagen er utolig viktig, og legger det største læringsgrunnlag for videre utvikling og læring. I tillegg er ofte barnehagen første instans som oppdager utvkingsmessige vansker og problem. Dette får ikke pedagogene anerkjennelse for, noe jeg synes utrolig syn! Pedagoger i barnehager må få en ny yrkestittel, som sier noe mer om det de gjør. Jeg synes både småbarnspedagog og pedagog er gode forslag! I tillegg må pedagogene i barnehager i mye større grad vise seg frem, og ikke stille seg i skyggen. De må vise og dokumentere sin kunnskap gjennom det pedagogiskearbeidet og dokumentasjonen de gjør. Dette, sammen med ny yrkestittel, er kanskje veien å gå får å øke statusen til yrket!

Silje ( 24.03.2011 kl. 13:11 )

Jeg synes førskolelærer og barnehagelærer undergarver profesjonen, og sier ingen ting om hva yrket omhandler. Dagens tittel gjør yrket til et lavstatus yrket, noe det virkelig ikke burde være! Den jobben pedagogene gjør i barnehagen er utolig viktig, og legger det største læringsgrunnlag for videre utvikling og læring. I tillegg er ofte barnehagen første instans som oppdager utvkingsmessige vansker og problem. Dette får ikke pedagogene anerkjennelse for, noe jeg synes utrolig syn! Pedagoger i barnehager må få en ny yrkestittel, som sier noe mer om det de gjør. Jeg synes både småbarnspedagog og pedagog er gode forslag! I tillegg må pedagogene i barnehager i mye større grad vise seg frem, og ikke stille seg i skyggen. De må vise og dokumentere sin kunnskap gjennom det pedagogiskearbeidet og dokumentasjonen de gjør. Dette, sammen med ny yrkestittel, er kanskje veien å gå får å øke statusen til yrket!

Silje ( 24.03.2011 kl. 13:12 )

småbarnspedagogo er bra tittel :)

Trine ( 27.09.2011 kl. 09:53 )

småbarnspedagogo er bra tittel :)

Trine ( 27.09.2011 kl. 09:53 )

hehe,småbarnspedagog

Trine ( 27.09.2011 kl. 09:54 )

Er viktig for profesjonaliseringen av yrket at det er en ordentlig tittel, da er faktisk småbarnspedagog det beste. Vi er ikke på 50 tallet lenger.

Trine ( 27.09.2011 kl. 09:56 )

Hvordan skal vi noen gang få status i vårt yrke, hvis yrkestittelen vår endrer til noe så nedverdigene som Barnehagelærer?

TH ( 27.09.2011 kl. 16:37 )

Bernehagepedagog JA - Barnehagelærer NEI TAKK

Astrid ( 27.09.2011 kl. 17:39 )

BARNEHAGEN ER: En akademisk virksomhet -> Barnehagelærer En pedagogisk virksomhet -> Barnehage/småbarnspedagog

Marius Eidem ( 07.10.2011 kl. 00:34 )

Det er også verdt å merke seg at de fleste som sitter i utvalget ikke kommer fra barnehagefeltet, men har sin bakgrunn i akademisk pedagogikk, som oftest bare perifert tilknyttet barnehagepedagogikk. Mange har også sin bakgrunn i skoleverket. Alt i alt synes jeg sammensetningen virker å være en smule tilfeldig.

Marius Eidem ( 07.10.2011 kl. 00:49 )

Det er vel vannari i hva vi blir kallt. Når alt kommer til alt så er det jo jobben vi gjør som ansatte i barnehagen som teller! Folk kan få se på yrkestittelen min så teit som de bare vil, jeg synes det er den viktigste jobben i verden og det er uansett innholdet og det VI gjør som teller. Ikke hva folk tenker om oss pga. en tittel... Det finns viktigere ting her i livet!

Ei som bryr seg mer om innholdet og kvaliteten i jobben! ( 07.10.2011 kl. 19:23 )

Jeg er under utdanning og ønsker ikke å få en ny tittel som barnehagelærer, det høres ut som en "liksomlærer". Siden vår jobb er å tilrettelegge for læring og barns spontane engasjement sammen med så utrolig mye annet i en sosial kontekst, klarer jeg ikke å sammenligne meg selv med en lærer som står ovenfor klassen sin og underviser. Småbarn/barnepedagog synes jeg er veldig passende yrkestittel som jeg med stolthet ønsker å presentere meg som i fremtiden.

Meti ( 11.10.2011 kl. 18:11 )

Barnehagelærer er rett og slett en yrkestittel man kan bli flau av!!! Latterlig at denne tittelen faktisk blir tatt i bruk ettersom det er så mange negative tilbakemeldinger!! heldigvis er jeg snart en ferdig utdanna førskolelærer og kommer aldri til å kalle meg for en utdannet barnehagelærer!!!!!! Småbarnspedagog eller barnehagepedagog vil være mer riktig. Vi er pedagoger, IKKE lærere

Gedine87 ( 17.10.2011 kl. 14:22 )

Barnehagelærer.... jeg er snart ferdigutdannet "førskolelærer", og vi er jo da pedagoger ikke lærere. hvorfor i all verden ikke bare barnehagepedagog?... mange er jo så opptatt av at vi ikke skal LÆRE barna, men veilede dem og utvikle oss sammen med dem. syns barnehagelærer er litt merkelig for min del.

** ( 22.05.2012 kl. 22:50 )

Skriv en kommentar

Du kan velge å være anonym.
Men vis alltid respekt for andre lesere og omtalte personer.

Ditt navn
Din kommentar