Aktuelle nyheter

Nyheter / 2012 / November / Vil sjekke ADHD-barn for språkvansker

Vil sjekke ADHD-barn for språkvansker

De fleste barn med ADHD har også språkvansker, mener forsker.

Foto: Istock

Forsker ser en sammenheng mellom ADHD og språkvansker. Foto: Istock

Barna sliter både med å uttrykke seg og forstå innholdet i samtaler. Ikke minst i skolen, der det stilles større krav til språk og kommunikasjon med andre, er faren stor for at ADHD-barn kan komme på defensiven.

Det sier forsker og logoped Wenche Andersen Helland ved Helse Fonna, og Statped Vest i Bergen, til forskning.no.

Barnehage.no har tidligere skrevet om barnehagenens språkutfordringer i "Ikke tid til språkproblemer" og "- Vi må fokusere på de voksne".

Helland har ledet arbeidet med en klinisk studie av 59 barn i alderen 6-12 år, som viser at barn med ADHD har dårligere forståelse av sosiale språksituasjoner enn typisk utviklede barn, altså friske.

Bør kartlegges

Den rent språklige strukturen, å lære seg riktig setningsbygning og uttale av ord, er ikke like problematisk.

Les også. Jentebabyer forstår språket best.

Med bakgrunn i funnene konkluderer Helland og kolleger med at både språket og kommunikasjonen til barn med ADHD bør kartlegges mer systematisk.

Les også: Ta språket på alvor.

Studien er utført i samarbeid Universitetet i Bergen og Linköpings universitet i Sverige, og publisert i Journal of Attention Disorders.

Lett på defensiven i skolen

Helland mener det er viktig både med tiltak som retter seg mot det enkelte barn for å øke den språklige kompetansen, men også tiltak som styres ut mot omgivelsene.

Les også: Bamse som språklærer i barnehagen.

Ikke minst i skolen, der leken er mindre aktivitetsdrevet enn i barnehagen, og det stilles større krav til språket og kommunikasjonen med andre, er faren stor for at ADHD-barn kan komme på defensiven.

Ser samme mønster i større studie

Med utgangspunkt i datamateriale fra Barn i Bergen-undersøkelsen, har Helland også undersøkt språkvansker blant 5 672 barn i alderen sju til ni år, i en såkalt befolkningsstudie.

Les også: Advarer mot massekartlegging.

Hensikten var å se om samme mønster som i den nevnte kliniske studien, ville komme til syne i et betydelig større ikke-klinisk utvalg.

Også i denne studien viser det seg at svekket språkforståelse og dårligere håndtering av språk i sosiale situasjoner er framtredende hos barn med ADHD.

Sliter mer med språkforståelsen

Et annet funn er at barn med ADHD også sliter mer med språkforståelsen enn det barn med lese- og skrivevansker gjør.

Les også: Barneballetten.

Helland og kolleger har ikke undersøkt eventuell medisinbruk blant barna med ADHD.

Tips en venn

Tips en venn om denne artikkelen. Du kan sende til flere ved å skille adressene med komma.1 kommentarer

DU når dere skriver en sånn Artikkel må du være forsiktig med å skrive ord så kan missforstås jeg syns noen av ordene i denne artikkelen er feil å bruke en unge med ADHD er ikke så vell utviklet som en uten ADHD å syns det er feil å skrive: "som viser at barn med ADHD har dårligere forståelse av sosiale språksituasjoner enn typisk utviklede barn, altså friske" Friske kan også de som har ADHD men de har ikke så go fårståelse av ting av og till mange av de som har ADHD kan funger helt normalt med RETT medisiner jeg har missforstått noe i denne teksten jeg føler at det er frekt mot de som har ADHD

Sverre ( 13.11.2012 kl. 08:40 )

Skriv en kommentar

Du kan velge å være anonym.
Men vis alltid respekt for andre lesere og omtalte personer.

Ditt navn
Din kommentar