Aktuelle nyheter

Nyheter / 2012 / Januar / Forming for livslang læring

Forming for livslang læring

Når barnehagebarn utforsker materialer som kvister, tekstiler og stein finner de unike løsninger på småproblemer. Det kan gi dem selvtillit.

Foto: Istockphoto

Forming i barnehagen lærer barn om problemløsning. Foto: Istockphoto

Førsteamanuensis Biljana C. Fredriksen ved Høgskolen i Vestfold kaller dem mikro-oppdagelser, som betyr at barnet selv finner helt unike løsninger på små problemer som dukker opp underveis. Det kan dreie seg om hvordan man bør holde og dra i et ark for å rive det, skriver Forskning.no.

Hun mener barns eksperimenterende lek med formingsmaterialer kan bidra til læring for livet.

Respekt i barndommen

Den kjente kreativitetsforskeren Csikszentmihalyi  noterte seg i 1996 at samtlige av de 91 forfattere, nobelprisvinnere og andre han definerte som kreative, hadde til felles at deres foreldre behandlet dem med respekt i barndommen.

Fredriksen mener at dette trolig har ført til at de i ettertid har fått selvtillit til å prøve seg frem og ikke være redde for å mislykkes.

Csikszentmihalyis definisjon av begrepet kreativitet inkluderer kun få mennesker som er blitt erklært geniale, og ekskluderer dermed barn. Likevel indikerer forskningen hans at forhold i barndommen har stor betydning for at de kreative evnene skal kunne utvikle seg.

Barn forhandler mening

Fredriksens doktorgradsavhandling viser hvordan barn lærer når de leker eksperimenterende med materialer – hvordan de “forhandler meninger” i samspill med andre.

Hun mener også at førskolelærernes og foreldrenes positive holdninger helt avgjørende.

I sin avhandling analyserer Fredriksen rundt ni timer video, som viser hennes eget samspill med barn under eksperimenterende lek med materialer. Hun trekker fire konklusjoner:

1.Gjennom kroppslige aktivitetene blir barn kjent med hvilke muligheter materialene byr på, og med sine egne evner som å løfte, vri, dra også videre.

2.Verbalspråket og barns kroppslige erfaringer støtter hverandre gjensidig, samtidig som barna gjennom fantasi og kroppslige metaforer skaper koblinger mellom gamle og nye erfaringer. På denne måten forhandler barn nye meninger.

3.Motstand i materialer kan sette i gang problemløsning og kreativitet. Unike løsninger i form av mikro-oppdagelser blir resultatet.

4.Kvaliteten på samspillet mellom barn og lærer er avgjørende for hvilke nye forståelser skal kunne forhandles. Lærerens holdninger, uttrykt blant annet gjennom kroppsspråket, er grunnleggende for at barns skal kunne føle at det er lov å prøve seg frem innenfor de mulighetene materialene og redskapene byr på. På samme måte er også lærerens valg av materialer og verktøy av betydning for hvilke typer læring og mikro-oppdagelser som kan oppstå.

Tips en venn

Tips en venn om denne artikkelen. Du kan sende til flere ved å skille adressene med komma.1 kommentarer

Dette var en spennende artikkel. Slik var det også vi jobbet underveis med Prosjekt FLY, i Bjerkhaug barnehage, som fikk den nasjonale barnehageprisen 2011 av Nasjonalt senter for kunst og kultur i opplæringen. Jeg var prosjektleder for dette prosjektet og dette vil også være del av kjernen til Kreativt gjenbrukssenter i Salten, som er under etablering med lokaler i Bodø.

Nina Morvik -prosjektleder Kreativt gjenbrukssenter i Salten ( 26.01.2012 kl. 21:18 )

Skriv en kommentar

Du kan velge å være anonym.
Men vis alltid respekt for andre lesere og omtalte personer.

Ditt navn
Din kommentar