Aktuelle nyheter

Nyheter / Nordisk forskningsdatabase om barn i barnehage

Nordisk forskningsdatabase om barn i barnehage

For første gang samles forskning om barn i barnehage i en felles nordisk database.

Foto: Istockphoto.

Skandinaviske barnehager vekker oppsikt. Nå blir de forsket på. Foto: Istockphoto.

- Den nordiske barnehagemodellen vekker internasjonal oppsikt. Nordisk forskning om barnehager må også gjøres kjent og brukes for å utvikle gode barnehager til beste for barn, sier kunnskapsminister Kristin Halvorsen.

Kunnskapsdepartementet (KD) har samarbeidet med det danske Evalueringsinstituttet (EVA) og det svenske Skolverket om forskningskartlegging av skandinavisk barnehageforskning og etablering av denne databasen. Databasen har tittelen Nordic Base of Early Childhood Education and Care; NB - ECEC.

Skandinavisk forskning

Databasen skal gjøre det lettere å få overblikk over hva vi vet om det pedagogiske fagområdet. Databasen inneholder barnehageforskning fra Danmark, Norge og Sverige.

Målgruppen er undervisningspersonale, studenter og forskere, men også barnehageledere og politikere og andre som har bruk informasjon om barnehager, for eksempel media.

Basen inneholder søkemuligheter på stikkord og årstall. Den tilbyr korte presentasjoner av forskningen på de skandinaviske språk, og det finnes også en engelsk versjon.

Les mer om prosjektet her.

Første i sitt slag

Dette er den første nordiske forskningsdatabasen for skandinavisk barnehageforskning.

NB-ECEC er etablert på initiativ av det danske Evalueringsinstituttet. (KD og det svenske Skolverket har inngått i samarbeidet omkring etableringen).

Forskningen er kvalitetsvurdert etter internasjonale standarder av dansk Clearinghouse for Uddannelsesforskning (DCU).

Databasen dekker foreløpig forskning som er publisert i årene 2006 - 2009, men den vil årlig bli oppdatert med forskning fra de siste årene.

Antallet norske forskningsarbeid som inngår i databasen har økt de senere årene fra 13 -14 årlig til 23 i 2009. Rundt 50 forskningsarbeid per år er tatt med i databasen.

 

Tips en venn

Tips en venn om denne artikkelen. Du kan sende til flere ved å skille adressene med komma.1 kommentarer

It's really important to know and use that database, thank you!

Mónika Láng ( 05.11.2011 kl. 23:22 )

Skriv en kommentar

Du kan velge å være anonym.
Men vis alltid respekt for andre lesere og omtalte personer.

Ditt navn
Din kommentar