Aktuelle nyheter

Nyheter / Her er pedagogenes ønskeliste til foreldrene

Her er pedagogenes ønskeliste til foreldrene

Vi har spurt erfarne førskolelærere om hva de ville sagt til foreldre dersom de ble bedt om å være helt ærlige.

Foto: Istockphoto

Ønskeliste. Alle ønsker et godt forhold mellom barnehage og hjem. Nå har erfarne pedagoger laget en liste over ting foreldre kan gjøre for å bidra til en best mulig barnehage. Foto: Istockphoto

– Mitt inntrykk er at mange ansatte holder tilbake ting de egentlig ønsker å si til foreldre for å opprettholde et godt forhold, og for å ikke såre dem, sier pedagog Hanne Kvaløsæter, med lang fartstid som styrer og ped-leder.  

På oppdrag fra barnehage.no har Kvaløsæter alliert seg med erfarne pedagoger som jobber i barnehager i Oslo, Bergen, Trondheim og Stavanger – og laget en usminket liste med ting ansatte gjerne vil si til foreldre, men som de vegrer seg mot å ta opp.

– Alle som jobber i barnehage ønsker et foreldresamarbeid basert på åpenhet, tillit og respekt. Men på samme måte som at foreldre synes det er vanskelig å ta opp enkelte ting med barnehagen, kan det være vanskelig for personalet å ta ting opp med foreldre, sier Kvaløsæter.

Her er listen:

1. Gi oss tilbakemelding når vi gjør noe som er bra eller positivt – ikke bare når dere er misfornøyde med noe.

2. Kom gjerne med innspill i forhold til årsplan og andre planer vi har i barnehagen. Vi vil gjerne at foreldre spiller en rolle når vi legger opp barnas hverdag.

3. Barnehagen er på en måte barnets jobb. Å tilbringe åtte til ni timer i barnehagen er mye for barna, så hvorfor må det alltid skje så mye på ettermiddagen og i helgene?

4. Det er hyggelig når foreldre tar seg tid til en kopp kaffe i barnehagen i forbindelse med avlevering, men ikke drøy en time før dere drar.

5. Hvis du sier til barnet at du skal komme tidlig å hente en dag, så kom tidlig. Barna synes at det er stas å bli hentet tidlig, så de går og venter og spør etter deg.

6. Hvis du har kommet for å hente barnet, så hent! Ikke drøy lenge til barnet selv bestemmer når dere skal dra hjem. De andre barna blir urolig og blir påmint sine egne foreldre og får lyst til å bli hentet.

7. Hvis det er noe du misliker eller er uenig med barnehagen om, så si fra! Det er vi som kan gjøre noe med det, ikke naboen.

8. Prioriter foreldrekaffen eller andre tilstelninger i barnehagen. Det er forståelig dersom du ikke kan komme alle gangene, men prøv å stille opp slik at det ikke blir de samme barna som alltid sitter der uten foreldrene.

9. Respekter barnehagens dagsrytme. Hvis det er samlet frokost fra klokken åtte til ni – og deretter påkleding for utetid eller tur – så ikke kom klokken ti og forvent at noen kan sitte sammen med ditt barn som skal spise frokost.

10. Hvis du velger å konfrontere barnehagen med noe, ikke ta det med noen som er helt uskyldig i saken. Spør etter pedagogisk leder eller styrer. Sørg også for at dette blir tatt opp uten barna til stede.

11. Hvis dere har satt dere opp på foreldresamtale – møt opp. Ofte bruker pedagogen eller den som skal ha samtalen med dere tid på planlegging og evaluering av samtalen, også på ettermiddagstid. Ha respekt for vår arbeidstid.

12. Hvis ditt barn har bursdag og inviterer til bursdagsselskap, ikke inviter alle bortsett fra ett eller to av barna. Tenk så sårt det er for disse barna som ikke får lov til å komme. Velg alle, eller bare jentene/guttene. Eller bare de som er like gamle. Ha en god grunn til å ikke be alle barna.

13. Hvis barnet er syk, ikke gi dem paracet og send dem i barnehagen. Paraceten vil etter hvert slutte å virke og ditt barn vil ikke ha det bra i barnehagen når det egentlig burde ligge hjemme i rolige og stille omgivelser.

14. Når barnehagen ringer og ber dere hente barnet fordi det er sykt, kom med en gang. Ikke vent i to timer på grunn av at du bare måtte gjøre noe ferdig på jobb.

15. Merk dine barns klær! Vi har ikke bare ditt barns klær å holde orden på, og hvis det er noe som forsvinner uten at det er merket, er det vanskelig for oss å eventuelt finne ut hvem sitt det er hvis det dukker opp igjen.

16. Ikke send barna i barnehagen med klær dere er redde for. Da er det bedre at dere skiller mellom klær som kan bli skitne og klær som skal brukes til fest.

17. Hvis det er regn og sølete og barna har brukt regnklær i barnehagen, ta dem med hjem og vask dem. Husk at barnet skal bruke disse klærne neste dag, og at det er ekkelt å ta på seg regnklær som er skitne.

18. Hva tenker dere som foreldre når dere ignorerer lappen eller beskjeden om at barnet trenger flere ekstraklær eller bytte klær i hyllen sin? Det er jo barnet det går ut over hvis det ikke har bytteklær hvis uhellet skulle være ute.

19. Tenk litt på hva det er du egentlig spør barnehagen om før du kommer med urealistiske grensesettinger for ditt barn og personalet. For eksempel at barnet ikke skal få spise ulike ting, mens resten av barnegruppen spiser det. Dette kan være frukt så vel som kake.

20. Tenk litt på hva du sender med dine barn i matpakken. Sjokoladekjeks og kaker kan være koselig for ditt barn, men ikke for de andre.

Tips en venn

Tips en venn om denne artikkelen. Du kan sende til flere ved å skille adressene med komma.61 kommentarer

I min barnehage sier vi ifra om alle disse tingene, hvis man er redd for å si ifra om dette svekker vi respekten for barna og vår egen yrkesstolthet! På tide at alle barnehageansatte hever hodet og viser hva vi står for, bare slik får vi den respekten vi mener vi fortjener!

Anne ( 11.08.2011 kl. 13:35 )

Viktig å heve dette temaet. Vi må ikke bare "si fra" om disse temaene, vi må legge et grunnlag for en god KOMMUNIKAJON om disse temaene. Det går fint an å bygge opp en gjensidig respekt og god kommunikasjon mellom barnehagepersonale og foreldre. Det er vår jobb å legge tilrette for at dette oppnås, på en måte som gjør at vi viser respekt for foreldrene - foreldrene viser respekt for oss - og sammen viser vi respekt for BARNET :-)

Anne Berit Lyng Malmo ( 11.08.2011 kl. 17:50 )

Dette er saker som burde være en selvfølge å ta opp for de ansatte i barnehagen, og da spesielt pedagogene. Det er en del av det ansvar somm ligger i en lederskap stilling! Det handler om hvordan det blir tatt opp og å begrunne hvorfor man tar det opp! Samtidig er det jo veldig bra at det kommer i media, sånn at foreldrene ser det andre plasser... :-) Men dagens foreldre er over lag mye mer på banen en de for bare 15-20 år siden, hvilket er positivt! Vi som arbeider i barnehagen er i rolle når vi møter foreldrene, og det vi tar opp gjør vi i den rollen, og ikke som privat-personer!! Da skulle det bare mangle om vi ikke også tok opp ting som er "vanskelige"

Maria ( 11.08.2011 kl. 19:02 )

Hanne, du gjør en god jobb! Det er flott å kunne gå inn på slike spørsmål med PBL i ryggen slik at vi sammen danner en ærlig og positiv barnehagekultur.

SvenH ( 12.08.2011 kl. 11:33 )

Jeg ville blitt glad og lettet hvis noen fortalte meg hvordan de vil at vi foreldre skal være/ikke være i alle disse situasjonene. Jeg vil synes det er ille hvis de ikke sier noe, og kanskje de ansatte snakker seg imellom på "bakrommet" om hvor håpløse vi som foreldre er.

Mine barn kom ikke med noen bruksanvisning. Og det finnes ikke noen felles bruksanvisning for alle barnehager. De enkelte avdelingene i barnehagene har individuelle regler, derfor er det svært viktig med info og dialog. Dette vil være best å formidle via mail, foreldresamtaler eller foreldremøter.

Når jeg skal hente barnet mitt, så er fokuset nemlig på barnet. Mye av det andre faller bort desverre. Flott med en slik side, hvor vi kan få tips og råd :)

Hege ( 12.08.2011 kl. 12:54 )

Denne syntes jeg alle barnehager burde printe ut og legge i hylla til alle foreldrene!

Kristine ( 12.08.2011 kl. 13:18 )

Synes ikke dette burde være noe problem å ta opp med foreldrene. Hvis det er et problem burde styrer ta opp dette temaet og gjøre det enklere for personalet. Hvis vi ordlegger oss på rette måten vil det ikke virke støtende for noen. Vi ønsker tilbakemelding fra foreldrene, og da må vi gi dem den tilliten tilbake. I min barnehage snakker vi om mye av dette på foreldremøtene, da har man sagt i fra før evt. problemer oppstår.

Ann Kristin ( 12.08.2011 kl. 13:35 )

Flott at dette blir satt fokus på, dermed også komemr det frem hos enkelte her som virkelig har skjønt det. Ordet kommunikasjon er nøkkelen til all suksess for samarbeidet Hjem -Barnehage. Syntes det var så godt skrevet av Hege, at barnet ikke kommer med noen bruksanvisning. Flere hoder tenker bedre ;) Lykke til!

Line ( 12.08.2011 kl. 19:14 )

Hepp

Ståle ( 12.08.2011 kl. 21:16 )

Kanskje noe som kan gis ut til nye forldre sammen med info om barnehagen. hvis de har lest dette på forhånd er det lettere både for personalet og foreldrene å ta opp disse sakene senere.Flott å få tilbakemeldinger på godt og vondt fra forldrene, og det må de ansatte selvsagt gjøre tilbake. Kommunikasjon er nøkkelordet, stå på!

kari ( 13.08.2011 kl. 00:44 )

Så kommer barnet ditt i skolen, og det sammee gjelder der. Samarbeid, respekt og hvem er hva sitt ansvar? Kjempegodt utspill fra artikkelskriveren!

Rita ( 14.08.2011 kl. 10:05 )

Dette føler jeg meg ganske trygg på at vi sier ifra om i vår barnehage. Min erfaring er at hvis jeg forklarer godt hvorfor vi ønsker å ha det slik og hvilke konsekvenser det vil ha for barn hvis det ikke blir fulgt opp, går det ofte opp et lys for foreldrene. Gode forklaringer er viktig, ikke bare formaninger..........

Hanne ( 14.08.2011 kl. 10:23 )

Foreldrenes ønskeliste for de som jobber i Barnehagen:

1. Kanskje de som jobber i barnehagen kan komme å hilse på når man leverer sitt barn.

2. Kanskje de som jobber i barnehagen kan gidde å dekke på til frokost og ikke forvente at vi som foreldre skal gjøre dette.

3. Kanskje de som jobber i barnehagen kan komme på jobb når de skal og ikke 5 til 10 minutter for seint.

4. Kanskje de som jobber i barnehagen ikke skal tro de er verdensmestere.

5. Kanskje de som jobber i barnehagen kunne ha litt kontroll på ungene ute og på tur.

6. Kanskje de som jobber i barnehagen tåler kritikk og ikke bare slutter å hilse for at man har tatt opp ting som kan virke ubehagelig.

( 14.08.2011 kl. 19:37 )

19. Tenk litt på hva det er du egentlig spør barnehagen om før du kommer med urealistiske grensesettinger for ditt barn og personalet. For eksempel at barnet ikke skal få spise ulike ting, mens resten av barnegruppen spiser det. Dette kan være frukt så vel som kake. Det er da vel gode grunner til at foreldre ber om at barnet sitt ikke skal spise det og det, kan være så vel som allergier som livsyn og religion,det burde virkelig bhg respekter å sette opp gode og likeverdige tilbud, ikke at den som ikke kan spise noe,får ei tørr brødskive,men andre får meske seg i god varmmat.

mor til to ( 14.08.2011 kl. 22:30 )

For meg er innlegget med foreldrenes ønskeliste så fjernt fra min egen arbeidssituasjon, at jeg håper dette ikke er en reaksjon fra en forelder til et barn i barnehage.

Bjørg ( 14.08.2011 kl. 23:02 )

- Vær så snill å ring hvis du blir forsinket, og det skader ikke med en beklagelse når man kommer lenge etter stengetid og henter.

Skriver ellers sterkt under på punktet om å ta opp ting med lederne, og ikke foran barna! - hør på barnet ditt, men ikke svelg alt du hører fra barnehagedagen.

Det kan godt hende det er sant at Jens lugga tone, men det er ikke sikkert tone forteller hva hun gjorde først. Det hjelper IKKE å bygge under påstander som lager en syndebukk, ved for eksempel spørre "hvem slo deg? Var det jens nå igjenn? Du skal bare holde deg unna jens!" tenk hvordan det blir for det andre barnet.

Assistent ( 14.08.2011 kl. 23:49 )

Synes ønskelisten fra barnehageansatte er litt moraliserende! Enkelte av punktene bærer preg av irritasjon og insinuerer at vi (foreldre) har rare motiv for det vi gjør. De fleste vil bare det beste for barna sine, og de fleste gjør så godt de kan.

Det kan godt være at noen foreldre har urealistiske forventninger og har krav i forhold til eget barn som er uheldige for barnehagruppa - eller ikke særlig gjennomførbare i en hektisk hverdag i barnehagen. Men det er ikke innlysende for en som ikke har jobbet i barnehage selv! Så bra med tydelige forventninger.

Ulike barnehager (og avdelinger for den saks skyld) har ulike forventninger - så kom med dem!

Merete ( 16.08.2011 kl. 12:06 )

Denne lista mener jeg er en ansvarsfraskrivelse fra pedagogens side, og hører ikke hjemme i en profesjonell barnehagehverdag. Som pedagogisk leder kjenner jeg meg igjen i problemstillingene, men vi er jo der for å løse dem fortløpende.

Jeg henviser til side 14 og 15 i Rammeplanen, og spør hva barnehage.no mener med å poste en artikkel som denne.

Neste gang man skal ha sitater eller uttalelser fra erfarne førskolelærere, kan man kanskje la være å spørre en som sitter på et kontor i PBL. Hun uttaler seg på vegne av veldig mange, og utviser svært liten ydmykhet i forhold til sin egen yrkesgruppe.

Jon ( 18.08.2011 kl. 11:18 )

Hvor kommer denne lista fra? Hvem er det som har laget den, og på hvilket annet grunnlag enn "alliert seg med pedagoger"...? Kan barnehage.no svare på spørsmål fra kommentarfeltene?

Kirsti Hensvika ( 19.08.2011 kl. 16:25 )

Gode og relevante punkter alle disse 20 !! Get real.

Ole brumm ( 22.08.2011 kl. 22:45 )

Hva med å spørre foreldrene om deres ønsker til barnehagen? De aller fleste foreldre tør ikke si et kvekk til barnehagen, fordi man er prisgitt den plassen man har fått. Her er påfyll til foreldrenes ønskeliste (under): Respekter foreldrenes tolkning av eget barns omsorgsbehov - og gi barnet nok omsorg. Trøst barnet når det er lei seg. Sørg for at det vaskes i barnehagen og at det ikke er et eneste rot. Gi oss informasjon om hva dere gjør og hvordan det går med barnet, hvordan det utvikler seg. Pass på god hygiene. Pass på at barna våre ikke har for mye/for lite klær på seg. Kast ut ansatte som ikke egentlig har noen interesse av å jpbbe i barnehage og som har et dårlig lag med unger. Osv osv....

Lotte ( 02.09.2011 kl. 16:00 )

I likhet med andre som har skrevet kommentarer synes jeg noen av disse punktene er litt moraliserende. Jeg tror kanskje noe kommer av uheldig ordlegging, en må uansett ha i bakhodet at foreldre gir barna best mulig omsorg ut fra sine forutsetninger. Ikke alle kommer fra verken samme kultur eller har samme utdanning eller verdier for barndom og danning. Alt koker ned til DIALOG!

Det meste lar seg si, bare en sier det på en måte der alle parter blir ivaretatt. Opp gjennom flere år i yrket har jeg møtt foreldre som har totalt forskjellige verdier og syn på barndom enn det jeg har - min er i stor grad skapt av teorier, egen oppvekst og erfaringer - mens foreldre er ekspert på sine barn! Deres ekspertise krever respekt, på samme måte som jeg håper at et åpent sinn og imøtekommelse skaper respekt for meg som fagperson og omsorgsgiver til deres barn i barnehagen. Ja, det hender at barn har med sjokoladekjeks i matboksen, og at dette kan skape sjalusi på avdelingen, ja, det er så klart et tema. Men er foreldre pliktet til å sete seg inn i mine "pedagogsko" og se dette i forhold til barnegruppa? Nei, egentlig ikke, deres oppgave som foreldre er å skape en god oppvekst for barna, og en samtale rundt ernæringsbehovet til barnet og barnets beste vil jeg si er mer hensiktsmessig.

Ligger det noe bak at barnet har med sjokoladekjeks i barnehagen? Har det vært sykt i helga og foreldre er mer opptatt av at barnet spiser enn hva det spiser? Jeg har ikke alle svarene for hva som skjer og hvordan foreldre tenker, men jeg får ikke mer innsikt av å angripe deres veier og måter, uten å være villig til å diskutere dem. Foreldre og barn har rett til innflytelse på barnehagens hverdag, vi må være åpen for deres innspill! Når vi er åpne for dem er de i stor grad mer åpne i forhold til oss og de tilbakemeldingene vi gir. Vi har et felles mål, en felles agenda: Barnets beste!

Ansvarliggjøring av foreldre er viktig, en kan ikke stikke under en stol at det er lite barnehagen kan gjøre når det kommer til tilstrekkelig med skift i kurven, nok varmt tøy om vinteren, merking av klær og disse stadig tilbakevendende temaene - avklar forventninger til foreldre og la dem fortelle hva deres forventninger til barnehagen er og hvilke forventninger som evn ikke er realistiske. Det kan hjelpe til at irrasjonell frustrasjon ovenfor hverandre kan forhindres.

Gunhild ( 11.11.2013 kl. 21:47 )

Det er småbarn vi snakker om her... og en plass som barna er når vi voksne er på jobb!! Hvorfor gjøre det så komplisert.Vær glad for plassen som barnet ditt har og ikke gjør så mye ut av det. For min del blir dette litt kommanderende fra barnehagens side,eh.. de skal kun passe på barne år vi er på jobb!

en forelder ( 12.11.2013 kl. 05:29 )

Unnskyld meg, men det er det dommeste jeg har hørt. Barnehagen i dagens samfunn bidrar en STOR del til barnets oppdragelse. Så å si at bhagen er kun en parkeringsplass for barnet, mens voksne er på jobb, blir for dumt. Ped. Ledere har en 3 års høgskole utdannelse akkurat på grunn av at barnet ditt og mitt skal lære på best mulig måte. Les litt fakta, før du kommer med slike tåpelige utsagn.

En annen forelder, med bedre holdninger tydligvis ( 12.11.2013 kl. 07:56 )

Jeg har så å si fulgt disse slavisk den gang mitt barn i gikk i bhg, men ble allikevel behandlet så respektløst tilbake at jeg har ikke ord!!!!!

knyttet ( 12.11.2013 kl. 10:46 )

Kommunikasjon og respekt for hverandre er veldig viktig og med denne listen her ser jeg at jeg er veldig heldig som har min eldste i en fantastisk barnehage. De ansatte er veldig flinke med informasjon om barnen, de tar opp ting på en veldig fin måte så man ikke kjenner seg anklaget om noe kan gjøres bedre og er veldig åpne for mine meninger. Ettersom barnen får all mat i barnehagen så er det en ting mindre for oss foreldre å tenke på men jeg ser nå at de ansatte har lagt mye tid på å få alt på plass som trengs for godt samarbeid mellom barnehage og foreldre, samtidig som jeg opplever de ansatte som veldig respektfulle ovenfor meg som forelder.

Malin ( 12.11.2013 kl. 16:56 )

Jeg må si jeg blir sjokkert over enkelte kommentarer her. Virker som barna deres er barnehagens hovedansvar, når det faktisk er vi som foreldre som har hovedansvaret for barna våre. Spesielt reagerte jeg på kommentaren om at barnehagepersonalet bør gi barnet nok oppmerksomhet og omsorg. Hvordan kan du forvente at en barnehageansatt skal gjøre det, om du tydeligvis ikke gjør det selv fordi du er sammen med barnet ditt fra det hentes i 4-5-tiden og til det legger seg rundt 19? Ikke forvent noe av en barnehage som du som forelder ikke selv lever opp til!

anonym ( 12.11.2013 kl. 18:27 )

Til en forelder: http://www.bt.no/meninger/kronikk/Mye-mer-enn-bleieskift-3003737.html

Førskolelærer ( 12.11.2013 kl. 18:44 )

Av landets 1000 vis av barnehager finnes det sikkert veldig mange gode tilbud, men det finnes også dårlige. Ja, det finnes til og med barnehager der både barn og personale blir mobbet. Av landets 1000 vis av foreldre er de aller fleste opptatt av barnets beste, men det finnes også de som er mer opptatt av egne behov enn barnets og setter egne behov fremfor barna sine behov.

Det har jeg selv sett ved flere anledninger. Dette problemet må vi ikke bare "skyve under teppet" og late som problemet ikke eksisterer. Barnehagene trenger normer og relger som gjelder for alle og som setter standarden. Det må være en åpen dialog mellom barnehagens personale og foreldrene.

Takhøyden for å ta opp saker på vegne av BARNA må vere høy. Høy nok til at barna ikke lider under dette og høy nok til at man kan sikre et forsvarlig og godt pedagogisk tilbud. Derfor er en slik liste både viktig og bra - kvalitetssikring kaller jeg det.

Ex barnehagestyrer ( 12.11.2013 kl. 20:03 )

Syns listen var litt strengt formulert men mange gode poeng og har selv opplevd de fleste situasjonene over. Vi får jo ofte høre hva foreldrene krever av barnehagen men føler at det er ikke alltid det er så lett å sette krav til foreldrene.

Har selv opplevd vanskelige situasjoner med foreldre der jeg har følt at det ikke er mer jeg kan gjøre, og har følt at det går på trivselen i yrket mitt, og slik har det vert for andre også. Syns det er viktig å huske på at barnehagen også er en arbeidplass og det er vikig at de ansatte trives og føler seg trygge i yrket.

Førskolelærer har et spesielt ansvar for å skape en god dialog og godt samarbeid med foreldrene, men ikke alltid er det like lett .Foreldrene må også ta ansvar for å skape god dialog og forståelse med de som jobber i barnehagen. Heldigvis har jeg for det meste bare gode opplevelser med foreldre og har en god tone med alle.

Smil og vær glad for hver dag som går!!!:)

Julie ( 12.11.2013 kl. 20:43 )

Mht mat; det serveres feks både prim og yoghurt, hvilket er bare sukker og lite annet. Så skal ikke kjeks og saft være lov? Det er mer sukker i en vanlig youghurt. Savner ikke bare pedagoger, men rett og slett også (oppdaterte, allergivennlige) ernæringsfysiologer.

Og å legge seg ut med ansatte i en bhg virker skummelt, ville vært veldig bekymret for barnet mitt om en voksen som mislikte meg, skulle hatt hånd om mitt barn. Tror både de ansatte og foreldre kunne vært til hjelp for hverandre, begge gruppene har nok hver sin tilsvarende ønske-liste. Sannsynligvis litt mer velskrevet enn denne :)

Ingrid ( 12.11.2013 kl. 21:29 )

Jeg er glad ungen min får lov til å gå i den barnehagen som han faktisk går i. Der er de tydelige på hvor viktig det er med dialog mellom ansatte og foreldre. For meg er det en lettelse å vite at jeg kan komme om det er noe jeg tenker på som gjelder barnet mitt eller generelt sett. Når det gjelder positive og negative tilbakemeldinger så er dette en unik sjangse for barnehager selv å utvikle seg videre.

Det er alltid morro å vite at en får mulighet til å være med på hva som skjer med! :) Det er en viktig plass hvor nye studenter faktisk får vite hvordan en helt vanlig hverdag for førskolelærere! Jeg er så utrolig takknemlig for at jeg har den barnehagen jeg har og ikke minst ALLE ansatte der! Førskolelærere, fagarbeidere, assistenter, studenter og ledere.

De gjør at hverdagen til min fine gutt får ha det morsomt på jobben sin! Det er godt å ha dem, de er en ekstra ressurs som hjelper og ikke minst lærer og tydeligjør for han forskjellen på rett og galt, være snill med sine venner, sette grenser når dette er behov for! Ingen er perfekte, alle har noe en kan forbedre! Liker disse reglene! Jeg prøver så godt jeg kan ;)

Respekt og ærlighet kommer en mye lengre med enn uærlighet!:)

Lykkelig mamma til en helt vanlig 4 åring :) ( 12.11.2013 kl. 22:19 )

Synes punktene er greie - men revolusjonerende kan det vel ikke sies å være. Om det stemmer at det er en som ikke er ute i praksisfeltet som er hodet bak, forklarer det muligens mye. Det blir en noe feig holdning - er det noe foreldre ikke gjør, som de bør gjøre for at barna skal få det bedre i bhg, er jeg ganske sikker på at de ville like å høre det - om man evner å formidle det godt.

En sutreliste i hylla er vel neppe trikset... Foreldre kunne trolig disket opp med en lignende liste lett - om en i et noe annet ordlag enn det gitt tidligere her. Samtidig - det må vel være lov som forelder å si at barnet ikke trenger å spise kake i bhg hver dag... Barna skal vel lære/oppleve et sunt kosthold også.

Skal det være kake på hver bursdag og happening og avdelingen blir stor, ja da...

Når det er fest hver dag... ( 12.11.2013 kl. 22:28 )

Jeg er pedagog med lang barnehagererfaring og jeg kan stille meg bak mange av punktene! Dog ikke alle.... Vi kan ikke styre foreldrenes valg feks om fritidsaktiviteter og jeg bruker lang tid på å hente. Ikke fordi mitt barn skal bestemme når vi skal dra eller ikke, Barnet mitt er sammen barn og voksne jeg ikke kjenner store deler av dagen, og den eneste måten å få et innblikk i hva han leker og hvem han faktisk oppholder seg sammen med er å bruke tid de gangene vi har mulighet til det..

Barnet er megafornøyd med det, Og i all verden! De andre barna kommer gjerne blide og fornøyde for å slå av en prat. De finnes ikke urolige.... Så jeg tenker at man må snu ting på hodet noen ganger. personalet må tåle å ha foreldrene der også! Og jeg har en forventing om at personalet kan barnet mitt og er ærlig mot meg i forhold til hvordan han fungerer..hallo! vi ser da barnet vårt med stryker og forbedringpotensiale.... Og vi gir beskjed på godt og vondt tilbake.

Petrine ( 12.11.2013 kl. 23:41 )

I barnehagen hvor jeg jobber er ikke dette et tema-selvfølgelig tar vi opp ting med foreldrene! Og det på en ordentlig, ikke-moraliserende måte! Like selvfølgelig tar vi imot det foreldrene har å komme med tilbake, ris og ros. Det er et grunnleggende prinsipp hos oss at vi skal være best mulig, ha et godt tilbud for alle barn- for å sikre det kreves et godt og nært samarbeid. Som igjen krever kommunikasjon! Man skal da vel ikke gå rundt og være redd verken foreldre eller personale...? Man kommer langt med respekt for andre.

Bente ( 13.11.2013 kl. 00:25 )

Oi, dette var veldig fjernt ifra min ønskeliste til foreldre i barnehage.

Eivor Evenrud ( 13.11.2013 kl. 00:51 )

Jeg synes denne ønskelisten var ganske selvsagt. I barnehagen vår (Ola Narr, som jeg ikke får skrytt nok av) så opplever jeg sterk involvering, slik at vi foreldre får god innsikt i hva som foregår i barnehagen. I tillegg er de flinke til å si ifra hva som er forventet av oss foreldre, det er ikke allitd det åpenbart for oss :)

Denne ønskelisten burde hengei alle barnehager :) En veldig fin innføring til barnehagen fikk vi foreldrene på foreldrekveld, hvor de hadde satt opp stasjoner på de forskjellige avelingene, og delte oss inn i grupper.

Deretter "simulerte" vi de forskjellige pedagiske oppleggene på oss, alt fra sang, dans, eventyr osv. i tillegg får vi innføring i matrutiner, turrutiner, klesrutiner etc. Det ga oss en veldig fin innføring i barnas hverdag i barnehagen.

Kenneth ( 13.11.2013 kl. 04:05 )

Synes punktene er greie - men revolusjonerende kan det vel ikke sies å være. Om det stemmer at det er en som ikke er ute i praksisfeltet som er hodet bak, forklarer det muligens mye. Det blir en noe feig holdning - er det noe foreldre ikke gjør, som de bør gjøre for at barna skal få det bedre i bhg, er jeg ganske sikker på at de ville like å høre det - om man evner å formidle det godt. En sutreliste i hylla er vel neppe trikset... Foreldre kunne trolig disket opp med en lignende liste lett - om en i et noe annet ordlag enn det gitt tidligere her. Samtidig - det må vel være lov som forelder å si at barnet ikke trenger å spise kake i bhg hver dag... Barna skal vel lære/oppleve et sunt kosthold også. Skal det være kake på hver bursdag og happening og avdelingen blir stor, ja da...

Når det er fest hver dag... ( 13.11.2013 kl. 09:16 )

Denne "ønskelisten" til foreldrene synes jeg i stor grad bærer preg av barnehagens og ansattes "ønskeliste" for å slippe mest mulig jobb og utfordringer - en "behagelig" arbeidsdag...

Mange formaninger om hvordan du skal "opptre" for ikke å "forstyrre" eller "opprøre" barna. Blir barna "opprørte" av at foreldre bruker tid i barnehagen?!? Trodde man ønsket en god dialog med foreldrene, og hva er vel da bedre enn at foreldrene faktisk tar seg tid?? Her blir foreldrene fremstilt som et forstyrrende element som ikke er ønsket.. Synes også at barna og deres behov kommer dårlig fram i denne "ønskelisten"!

Barna er forskjellige individer med forskjellige behov som barnehagen bør ta høyde for -hvertfall til en viss grad. Beklager, men med forskjellige behov kreves det noe annet enn en liste med felles kjøreregler. Man må kunne ha takhøyde for at akkurat dette barnet ikke spiser og har sin egen "diett" eller at akkurat dette barnet trenger å avslutte det det holder på med før man går. Det handler ikke om at barnet skal"bestemme" , men faktisk å se barnets behov. Er det viktigere for barnehagen å ha en "enkel" hverdag enn å være der for barna, respektere dem og se deres behov?

Hva er til BARNAS BESTE?!? Trodde faktisk det var barna som var hovedfokuset... Barn er krevende! Vil man sitte og drikke kaffe så skaff deg en kontorjobb - da er det nemlig ikke barn som er tingen...

Barnas beste... ( 13.11.2013 kl. 13:13 )

Takk for god informasjon. Som mor og bruker av barnehage setter jeg pris på slike føringer!

Maren ( 13.11.2013 kl. 21:09 )

Jeg håper virkelig barnehagen gir beskjed til meg hvis det er noe de reagerer på.

Ingrid ( 14.11.2013 kl. 08:54 )

Facsinerende lite pedagogisk fremlagt til pedagoger å være....

Johnny ( 14.11.2013 kl. 08:57 )

Jeg blir skikkelig lei meg jeg når jeg leser noen av disse punktene. Jeg trodde faktisk at foreldre respekterte de ansatte i barnehagene. Dere gjør jo den viktigste jobben med barna våre! Det samme med lærere.

Og at faktisk noen foreldre ignorerer lapp om ekstra klær, sender barna i bhg med paracet i kroppen, og drøyer med å hente syke barn fordi de måtte gjøre ferdig noe. Jeg tror dette er mer typisk for bhg i byene, for her vi bor er det ikke sånn. Jeg blir helt sjokkert! Dere må jo bare si ifra! Hvis dere sier konkret i fra, og konfronterer foreldrene så kanskje det blir en endring.

Jeg håper virkelig det for barnas- og deres skyld.

Mylène ( 14.11.2013 kl. 09:44 )

"14. Når barnehagen ringer og ber dere hente barnet fordi det er sykt, kom med en gang. Ikke vent i to timer på grunn av at du bare måtte gjøre noe ferdig på jobb."

-som pendler og mamma kan dfet hende jeg ikke rekker første tog når barnehagen ringer. Det kan da ta meg to timer å komme frem selv om jeg velger absolutt raskeste alternativ!

Carisma ( 14.11.2013 kl. 10:22 )

Hva med en barnehage som ringer i hytt og pine og ber deg hente barnet ditt for de mener det er sykt el har feber og du gang på gang henter for å oppdage at barnet er helt friskt?

Etter å ha ilt i full fart flere ganger gjør du kanskje bare ferdig møtet du sitter i og reiser og henter barnet etterpå. Ikke lett å si noe til ansatte i bhg som ofte er både sure og uhøflige.

Hilsen 4barnsmor som selv er lærer

Mamma ( 14.11.2013 kl. 12:02 )

Tenk over hva ditt barn har å gjøre i barnehagen i det hele tatt... Nå minner det mer om en industri som skal utvikle barn...

Irene ( 14.11.2013 kl. 14:00 )

Herregud folkens - dette er ment generelt - enkeltepisoder og andre situasjoner man har vært oppi har selvfølgelig sine sider.

Men hva hjelper det med å legge lapp i hylla, ha foreldresamtaler og foreldremøter når du har foreldre som aldri tar med seg lappen eller møter opp på noen av møtene? Enveiskommunikasjon blir ikke god dialog. Da er man ikke som foreldre særlig opptatt av barnets hverdag. Har jobbet i barnehage hvor barnet aldri hadde nok skift eller varme klær og uteklær.Måtte kle barnet i låneklær fra barnehagen - altfor store sko og gensere.

Skulle barnet ikke få være med ut leke fordi foreldrene ikke gidder å bry seg eller ta seg sammen etter gjentatte beskjeder?? Og her var ikke penger noe problem tydeligvis når foreldrene selv hadde penger til å kle seg i Burberry, Michael Kors, Armani og Gucci.....

Rebecca ( 14.11.2013 kl. 19:07 )

Denne listen skuffet stort.

Alle punkter her skal man kunne forvente av barnehagens personale at de tar opp. Jeg selv med lang fartstid i barnehage forventet mer ting som:

1) 1 åringer har det faktisk best hjemme,

2) ikke la barnet ditt være 8-9 timer i bhg hver eneste dag,

3) ditt barn har vært veldig mye lei seg i dag,så det er kanskje ikke blitt helt trygg enda,

4)prioriter barnet ditt fremfor jobb/karriere så lenge barnet er under 3 år ca,

5) obligatorisk å svare på foreldreundersøkelsen.

Var mer slike ting jeg forventet å lese.Bra med engasjerte folk,men ikke glem å gjør jobben deres noe som er innbakt i alle disse 20 punktene. Er du en engstelig sjel,litt innadvent og uskikker så vær førskolelærer (evt ressurspedagog) og ikke ped.leder!

Clas ( 14.11.2013 kl. 20:23 )

Denne listen er jo en liten påminnelse til foreldre og ansatte om at barnhagen er en arbeidsplass på lik linje som skole.

Vi er der for å lære og oppdra barna. Når jeg leser denne listen kan jeg huske alle foreldrene som ikke har tatt hensy til min arbeidsplass og bare har kommet og krevd at enkelte ting skal gjøres. De tenker ikke at man kanskje har 30 andre barn som man skal passe på i tillegg til all arbeidsoppgavene staten har pålagt oss.

vi skal ikke bare passe på at barnet har det godt. pedegoger kan sitte flere timer etter arbeidstid for planleggging og tilrettelegging. detter er noe vi ikke får betalt for. vi gjør det for vi får så mye igjen for det fra barna når de trives og har det godt i barnehagen. Det ene punkte om spesielle matvaner så er det ikke snakk om allergier eller religioner.

Det snakk om at foreldrene er panisk når det gjelder f.eks bruk av sukker. at barnet ikke skal ha noe med sukker i seg. eller at barnet nekter å spise noe annet pålegg hjemme enn prim så da skal han eller hun ha prim på skiven sin selv om vi ikke serverer prim i barnehagen. Vi tar hensyn til allergier og religioner. det er vi faktisk pålagt å gjøre.

Det som gjelder er realistisk hensyn. et annet punk når det gjelder å merke klærene. det er flere foreldre som krever at vi vet hvor alle klær og sko er til hver en tid og blir sint når noe blir vekke. Disse klærene er heller ikke blitt merket. det er ikke vårt ansvar å passe på klærene til barna. hadde klærene blitt godt merket hadde man sikkert funnet klærene til barnet,men det er vanskelig når det er over 20 barn på en avdeling og det kanskje er flere avdelinger i barnehagen, å holde styr på alle klærene.

et barn kan lett kaste av seg luen ut og en annen tar den med seg inn på en annen avdeling. Det er flere ganger hos oss blitt funnet et klesplagg hos et annet barn fordii vi var sikker på at det var det sitt barns sin. denne listen er veldig reele for oss som jobber i barnehagen for selv om kanskje du følger denne listen så er det veldig mange som ikke gjør det.

selv om de har fått beskjed om det, så virker det som om de ikke kunne brydd seg mindre.

førskolelærer ( 14.11.2013 kl. 20:27 )

"Vi har spurt erfarne førskolelærere om hva de ville sagt til foreldre dersom de ble bedt om å være helt ærlige."

-HELT ÆRLIGE?? Må det en artikkel som dette til for at enkelte barnehageansatte skal få "tømme" seg og snakke fra hjertet? Som forelder til ett (snart to) barnehagebarn, mener jeg dette er helt obligatorisk å fortelle direkte til foreldrene, og ikke via omveier, der det sannsynligvis ikke når alle.

Det å opprettholde et godt forhold til foreldrene, ved unngå å fortelle viktige ting, går ut over barna! Min oppfordring er å gi alle foreldre fakta og fortelle om ønsker, og opprettholde en god dialog. Er det foreldre som ikke er mottakelige, har de ansatte iallefall prøvd.

Fornøyd med mitt barns barnehage ( 14.11.2013 kl. 23:06 )

Jeg kan være enig at dette blir nevnt. Men det blir sagt på en uprofesjonell måte. Jeg hadde nok ikke syndes dette var en hyggelig måte å få denne meldingen på.

barnehagelærer student ( 14.11.2013 kl. 23:27 )

Nei, ta opp saker før det tuller på seg, god kommunikasjon er viktig!

Vi foreldre er ikke tankelesere, men det er ikke barnehageansatte heller. Regler er kjempeflotte og skaper orden i en kaotisk hverdag, men savner av og til begrunnelser på enkelte regler som barnehagene setter. Vi foreldre vet lite om barnehageansattes utfordringer, på samme måte som kansje barnehageansatte vet lite om foreldrenes utfordringer. Og der må det kommuniseres, på en ordentlig måte.

Mitt ønske er enkelt! Snakk til oss foreldre, og ikke om oss! :)

Mor til tre i barnehage ( 15.11.2013 kl. 01:22 )

En så generell liste burde man kunne forvente at folk klarer å forholde seg til.

De som reagerer på denne og svarer med feks "ønskeliste til barnehagen" føler seg kanskje truffet med rette? Har forståelse for at foreldre ikke alltid kan stille på øyeblikks varsel hvis barnet et uvel etc. Husk at noen faktisk sitter i posisjoner viktigere enn andre, hvor man ikke nødvendigvis kan ta vesken sin og løpe. (Eks. Leger, advokater, pendlere and the list goes on).

Men en beklagelse bør selvsagt alltid være på sin plass.

karrierekvinne, og snart mamma ( 15.11.2013 kl. 11:08 )

Tips til foreldremøte?

Torill ( 21.11.2013 kl. 15:22 )

Dette burde vært enkle ting å ta opp for personalet. Dersom dette er vanskelig å si forstår jeg hvorfor barnehagene er de som melder færrest bekymret,ringsmeldinger til barnevernet!

Ellen ( 26.11.2013 kl. 08:20 )

Kjenner igjen alle punktene, men ser ikke på dem som vanskelige å ta opp. Har jobbet 12 som pedagogisk leder, og bruker en lignende liste i oppstartssamtale med nye barn og foreldre, i tillegg til at disse punktene alltid gås gjennom på høstens foreldremøte (dog men en litt annerledes formulering). MEN, det er alltid noen foreldre som aldri respekterer dette, og når vi da har gjentatt ting om barnets behov veldig ofte over fler år, og stadig får urealistiske krav tilbake til oss, er det kanskje ikke så rart at vi i barnehagen blir frustrerte.

Heidi ( 26.11.2013 kl. 09:37 )

Jeg har ei tulle i ei flott barnehage som hun har vært i siden hun var ett år. Det har vært VELDIG mye opp og ned. For ofte har jeg følt meg ignorert, snakket nedlatende til eller misforstått. Som mor vil jeg alltid føle at jeg kan gjøre ting bedre, og selv om at alt jeg gjør er med henne i tankene mine, er jeg alltid redd for å gjøre feil. Kommunikasjon mellom foreldre og barnehage betyr ALT! At en ansatt tar seg to minutter for å fortelle en morsom historie, noe flott hun har fortalt eller noe nytt hun har gjort er viktig for meg. At de skravler litt løst og lett med oss foreldre. Min ønskeliste: 1.Ikke døm meg for at hun er førstemann til barnehagen, vi har ingen valg. 2. Ikke fortell meg: ja i dag greide hun å kle på seg uten å skrike. Er dere ikke pedagoger? Jeg visste ikke at hun er vanskelig å kle på, hun er aldri det hjemme. Gi meg heller en status på av og på kledningen, ikke sleng ut en "ja i dag var hun ikke drittunge, hurra!" (Ja den var drøy, men for en usikker sliten førstegangsmamma føles det slikt ut) 3. Snakk med oss. Vær ærlige. Ikke la oss foreldre være redde for hva dere sier om oss i pauserommet. 4. Jeg vil veldig gjerne ta en del av dagen til barnet mitt. Så lenge dere ikke har noe opplegg så håper jeg det går bra at jeg setter meg ned på gulvet med jenta mi og vennene hennes i ti minutter før vi drar. Hverdagen er stram nok, noen ganger er det eneste mulighet til å møte dem. Jeg ønsker ikke å lage trøbbel, og jeg lager aldri noe oppstyr, og jeg har aldri sett at noen unger ikke liker den situasjonen. 5. Barnehagen vår tilbyr møte innimellom med forskjellige etater, blant annet alle gratis lav-terskel tilbudene i vår by. Fantastisk!! Fortsett med det. Vi frykter ikke det ukjente ;) 6. Vis barna naturen, lek politi og røver med dem, rull i søla, lek mor far og unge, les bøker til dem, nyt den tiden med dem som vi (hvertfall de fleste av oss) ikke har sjanse til å ha hver dag. Jeg respekterer ansvaret dere føler over barna våre, skjønner hvorfor tiden aldri strekker til noen dager, men ikke la meg se dere stå skravlende i en gruppe som voksne med en kaffekopp mens barn løper rundt dere som hodeløse kyllinger i håp om å få oppmerksomhet. Kynisk sett er de jobben deres, jeg hadde fått sparken om jeg brukte opp arbeidstiden min slikt. 7. Og sist men ikke minst: hvis dere tar med en klype salt hva slags historier barna våre kommer med i barnehagen så gjør vi det samme ;) Ønskelista fra barnehagen er i og for seg flott, men hvis man ser litt dypere på det: 1. ha et ernæringskurs og andre typer kurs for foreldrene. 2. Spør de foreldrene om hvorfor barnet ikke har skift: kanskje ungen ikke har mere klær? Foreldrene er for flaue til å fortelle eller be om hjelp? 3. Ha en pakke med saftis i fryseren i barnehagen. Koster nesten ingenting, er ikke ille i smak eller sukker, og de fleste tåler det. Det er også et tilbud å gi hver gang ungene har bursdag, bedre enn en kake full av sukker ;) og ingen blir utenfor 4. Kanskje vi ikke har veldig lyst å komme med noe positivt hvis ingen møter oss, ingen vil slå ann en prat eller ikke har noe pent å si om dagen til barne vårt? Bare en tanke altså, gjelder jo ikke alle ;) 5. Prøv å se roten i problemene istede for å se overflaten. Tilby alle (ikke utvalgte) foreldrene brosjyrer om sentre, lav og høyterskel tilbud og andre hjelpsomme ting. 6. Når naboen er lettere å prate med enn barnehagen så blir praten der. Bare en tanke. 7. Dere er mennesker. Dere har et enormt ansvar. Dere tar hånd om det som betyr alt for meg i hele verden. Hjelp oss med å hjelpe dere. Snakk med oss. Jeg kan godt hjelpe til en dag om jeg kan. Jeg kan donere bort klær, rake løv, lage kaffe, eller kanskje det er en unge som ikke har engod venn.. Jeg blir gjerne kjent med mor og ordner en playdate... Det er mye vi foreldre kan gjøre som dere kanskje ikke kan ;) Mvh Kjempefornøyd etter å ha endelig blitt hørt :) (Beklager lengden, hadde mye å si)

Mammaen til 4åring ( 26.11.2013 kl. 20:49 )

Synes det er utrolig trist å lese alle kommentarene fra alle som er så misfornøyd med personalet i bhg. Jeg har selv jobbet i både bra, mindre bra og virkelig dårlig bhg selv. Det er viktig å si i fra når dere opplever at dere ikke blir behandlet bra eller hørt av personalet. Og det er viktig at personalet sier i fra når det er noe. Som pedagog er jeg ikke enig i lista over, og liker heller ikke hvordan den er formulert. Er enig i at mange av punktene over skaper frystrasjon til tider som f.eks klær uten navn, men da får man bare gi beskjed om da er det stor sansynlighet for at de blir borte. Vil bare si at det også finnes mange supre bhg der ute hvor man har god kommuniksjon med foreldrene. Og bhg må også stille klare krav til foreldrene. Det tror jeg de fleste setter pris på. Ansatte som står i klynge og skravler med kaffekoppen, har ingenting i bhg å gjøre. Kaffekoppen hører til på pauserommet eller steder hvor det ikke er barn.

mor og pedagog. ( 23.12.2013 kl. 15:47 )

Synes det er utrolig trist å lese alle kommentarene fra alle som er så misfornøyd med personalet i bhg. Jeg har selv jobbet i både bra, mindre bra og virkelig dårlig bhg selv. Det er viktig å si i fra når dere opplever at dere ikke blir behandlet bra eller hørt av personalet. Og det er viktig at personalet sier i fra når det er noe. Som pedagog er jeg ikke enig i lista over, og liker heller ikke hvordan den er formulert. Er enig i at mange av punktene over skaper frystrasjon til tider som f.eks klær uten navn, men da får man bare gi beskjed om da er det stor sansynlighet for at de blir borte. Vil bare si at det også finnes mange supre bhg der ute hvor man har god kommuniksjon med foreldrene. Og bhg må også stille klare krav til foreldrene. Det tror jeg de fleste setter pris på. Ansatte som står i klynge og skravler med kaffekoppen, har ingenting i bhg å gjøre. Kaffekoppen hører til på pauserommet eller steder hvor det ikke er barn.

mor og pedagog. ( 23.12.2013 kl. 15:47 )

Denne listen er ikke i tråd med mine ønsker til foreldrene! God kommunikasjon- avler god dialog, er min erfaring. Tror selv jeg ville følt at jeg forstyrret ansatte på jobb, om barnehagen til mine barn hadde hatt et slikt ufiltrert skriv på veggen..

Lone Kjølsrud ( 31.12.2013 kl. 15:30 )

Hele feilen med barn og jobb må vel være politikken som føres i dette landet. Et lite nurk på 1år har i mine øyne ingen ting i bhg å gjøre. Lange dager med stress, frokost, bleier,mat, soving og så ut. Så inn igjen med ny runde. Det er 9-12 barn så det sier seg selv at det er et kjør. Politikere har aldri vært å jobbet i noen bhg. ,så de bare forlanger og vet ingen ting. Hverdagen er tøff for både store og små. Legg mer til rette økonomisk så barna kan få fred og ro de første 2-3 årene av sitt liv. Jeg gremmes.

Annemor ( 02.02.2014 kl. 14:47 )

Skriv en kommentar

Du kan velge å være anonym.
Men vis alltid respekt for andre lesere og omtalte personer.

Ditt navn
Din kommentar