Aktuelle nyheter

Nyheter / Barnehagevalget 2011

Barnehagevalget 2011

Lokalpolitikerne har fått ansvaret for barnehagene, dermed gir kommunevalget mulighet til å styrke kvaliteten i norske barnehager.

Foto:

Robert Ullmann utfordrer lokalpolitikerne til å sette kvaliteten i barnehagen enda tydeligere på den politiske agendaen.

Det mener Robert Ullmann i stiftelsen Kanvas. Han utfordrer i dette leserinnlegget lokalpolitikerne til å sette kvaliteten i barnehagen enda tydeligere på den politiske agendaen.

– De fleste kommuner har full barnehagedekning. Det er nå riktig å spørre hva skal til for å lykkes med å få god kvalitet? Hvordan skal barnehagesektoren bevege seg fra flest mulig til best mulig? I dag går 96 prosent av alle barn over 3 år og 79 prosent av alle barn under 3 år i barnehage. I barnehagestiftelsen Kanvas har vi gjennom 25 år jobbet med å utvikle vår kvalitet, det har gitt oss noen svar; Innhold og kvalitet i barnehagen styrkes ved personalets profesjonskunnskap; ved at barna medvirker; ved å dokumentere resultatene; og ved en klar retning for det pedagogiske arbeidet.

Profesjonskunnskap

Faglig kompetent personale evner å omsette Kanvas’ pedagogiske plattform til handling. Slik skaper vi verdi for hvert enkelt barn i barnehagene. Vi har derfor utviklet vårt eget lederprogram for daglige- og pedagogiske ledere. I en erfaringsundersøkelse får vi bekreftet at høy pedagogtetthet øker ambisjonsnivået, og øker refleksjonen i forhold til det enkelte barn og hvert enkelt fagområde. Profesjonskunnskap gir bedre kvalitet ved implementering av rammeplanen, og er avgjørende for tidlig satsning og et godt spesialpedagogisk tilbud.

Barna medvirker

For at de pedagogiske prosessene skal bli meningsfulle og læring skal skje, er det vår erfaring at barna medvirker og setter mål for sin egen læring og utvikling. I vår virksomhet finnes et godt eksempel på hvordan barna setter slike mål: Skolestarterne jobber med temaarbeid bestemt av barna. Det har vært ulike ting de ønsker å lære seg før de begynner på skolen. Et av barna ville lære fotball fordi da er det lettere å få venner på skolen – han hadde observert at fotball skaper samhold og vennskap. Barna og de voksne har sammen funnet forskjellige metoder og strategier for å nå målene. Underveis dokumenterer pedagogene slik at barn og foreldre kan følge hvor langt barnet har kommet i sin prosess, og barna erfarer selv hvordan de lærer.

Dokumentere resultatene

Omsorg, lek og læring er i gode barnehager uløselig knyttet sammen. Pedagogenes oppgave er å sette mål sammen med barna, se hva barna lærer seg, men også se deres strategier - altså hvordan barna lærer. Pedagogisk dokumentasjon er et refleksjonsverktøy for barnehagen, men også et evalueringsverktøy, både i forhold til prosess og resultat.

Klar retning for det pedagogiske arbeidet

Kanvas mener at tiden er inne for at myndighetene skal etterspørre klare mål for barnehagens arbeid både når det gjelder progresjon i barns læring og utvikling, språk og kommunikasjon og deres sosiale kompetanse. På denne måten vil ambisjonsnivået øke.

Norske kommuner har en ulik kvalitetsorientering og satsing på barnehager. Barnehagesektoren er en viktig bidragsyter til morgendagens samfunn og verdier. Her kan lokaldemokratiet bidra i et viktig samfunnsoppdrag.

Tips en venn

Tips en venn om denne artikkelen. Du kan sende til flere ved å skille adressene med komma.0 kommentarer

Skriv en kommentar

Du kan velge å være anonym.
Men vis alltid respekt for andre lesere og omtalte personer.

Ditt navn
Din kommentar