Aktuelle nyheter

Nyheter / Slik kan barnehagen arbeide med språk

Slik kan barnehagen arbeide med språk

Flere språk er bra for hjernen, slår forsker fast og oppfordrer norske barnehager til å lære barn et ekstra språk. Slik kan barnehagen ta utfordringen.

Foto: Istockphoto

- Barn har et mye større læringspotensial enn man tidligere har trodd. Begrepstrening og forsiktig læring av et annet språk er bra, både for barn som er svake og ikke svake i språk, sier psykolog Jan Mossige. Foto: Istockphoto

- Barn har et mye større læringspotensial enn man tidligere har trodd. Begrepstrening og forsiktig læring av et annet språk er bra, både for barn som er svake og ikke svake i språk, sier psykolog Jan Mossige.

Han er avdelingsleder for Bredtvet kompetansesenter, som arbeider for å hjelpe barn og voksne med språk-, lese- og skrivevansker.

Anbefaler metode fra Bredtvet

Nylig skrev barnehage.no om forskeren David Marsh, som arbeider ved Universitetet i Jyväskylä i Finland. Han slår fast at flere språk er bra for hjernen, og oppfordrer norske barnehager til å lære barn et ekstra språk.

Les også: Flere språk er bra for hjernen

For de barnehagene som ønsker å arbeide med språk, enten som en innføring i et andrespråk, eller som arbeid med barn med språkvansker, anbefaler Mossige en modell fra kompetansesenteret.

- De voksne setter opp en liste over ord som det er naturlig å starte med. Ca. 50 ord er passende antall. Barnegruppen bør være på ti til 12 barn. Man legger bort halve listen, som en testordliste. Så trener man på å lære den andre halvparten. For å gjøre dette kan man bruke tankekart, verktøyet Kidspiration, eller bare snakke, bruke bilder eller tavleundervisning på en uhøytidelig måte, sier Mossige.

- Barn blir veldig fascinerte av dette. Når man har gjort seg ferdig med ordlisten etter et par måneder, vil man se læringsutbyttet ikke bare på øvingsordlisten, men også testordlisten, fortsetter han.

God effekt for språksvake barn

Mossige oppfordrer barnehager som en interessert til å sette i gang med ordlister.

- Denne metoden er stort sett nivåuavhengig, men det vil kanskje være noen barn det må jobbes spesielt med. Dette er noe alle barnehager kan jobbe med. Man vil se at barn tenner veldig på dette, og at det oppstår en nærhet mellom voksne og barn som er utslagsgivende for resultatet, sier psykologen.

- Når barn lærer begrep på et annet språk, skjer det to ting: For det første opplever språksvake barn glede. De føler mestring, fordi de seg at de stiller på lik linje med de andre barna, beskriver Mossige.

Han fortsetter:

- For det andre blir de som er involvert i dette veldig interessert i hverandre. Erfaringene er at barna bringes emosjonelt nærmere de som lærer dem, og de voksne ser barna fra en helt annen synsvinkel. Dette utløser igjen nytt læringspotensiale.

Psykologisk effekt

Bakgrunnen for Mossiges oppfatning er et forsøk på barn og begrepslæring gjort av Bredtvet kompetansesenter. I tillegg har han fulgt prosjektet ”Engelsk i barnehagen” i Oslo kommune – som Davinas barnehage på Frogner er en del av.

- Det å bruke engelsk kan ha en positiv psykologisk effekt, spesielt for barn med språkvansker. De ser at de andre barna ikke helt kan dette de heller, og slutter å være nervøse overfor egne prestasjoner. Det at vi leker så mye med lyder er også fint for dem, sier eier av Davinas, Davina Talén.

Barnehagen arbeider hver dag med å integrere engelsk i sine samlingsstunder, mye gjennom lek, rim og rytme.

Mossige roser arbeidet i Frogner-barnehagen.

- Man har tidligere trodd at språksvake barn har begrensede muligheter for å lære språk. Men det viser seg at disse barna har et enormt læringspotensial, sier han.

Les også: Slik er barnehagehverdagen med engelsk

Tips en venn

Tips en venn om denne artikkelen. Du kan sende til flere ved å skille adressene med komma.0 kommentarer

Skriv en kommentar

Du kan velge å være anonym.
Men vis alltid respekt for andre lesere og omtalte personer.

Ditt navn
Din kommentar