Kommentar

Kommentar / 2012 / Januar / Hvordan blir Kristin-barnehagen?

Hvordan blir Kristin-barnehagen?

Den norske barnehagen har vært en suksesshistorie. Helt til Kristin Halvorsen overførte finansieringen til kommunene.

Foto: Stig Weston/SV

Dårligere tilbud. Etter at kommunene overtok finansieringen av barnehagesektoren, skriver PBL-leder Arild M. OIsen. Foto: Stig Weston/SV

Kvaliteten har i alle år vært god. Nasjonale undersøkelser viser at barnehager er den offentlig finansierte tjenesten nordmenn er mest fornøyd med. Foreldrene er svært fornøyd og de ansatte er stolte av jobben sin.

I likestillingslandet Norge har også jobben med å skaffe nok barnehageplasser vært en sjelden suksesshistorie. Dette er den sektor kvinner i størst grad har lyktes som gründere, og mange hundre har skapt seg sin egen arbeidsplass. Barnehagesektoren har vist at samhandling mellom private og offentlige aktører løser etterspørselen samtidig som den leverer det beste offentlige finansierte tilbudet.

Denne sektoren overtok Kristin Halvorsen ansvaret for og ambisjonene var store. Utbyggingen er ferdig og nå skal det satses på kvalitet. ”Det skal tenkes stort om de små” er blitt hennes mantra.

Så stoppet solskinnshistorien brått opp!

Finansiering av barnehagene overføres i hui og hast til kommunene, som både får dårlig tid til forberedelse, et helt nytt og for dem komplisert system, og hvor forutsetningene for systemet i stor grad ikke eksisterer. Tidligere bestemte foreldrene gjennom sitt barnehagevalg hvor tilskuddet skulle gå. Ministeren sa hun skulle følge pengene helt ut i barnehagene. Private barnehager står i enden av veien og venter, men har ennå ikke sett Kristin Halvorsen.

De grunnleggende spørsmål hun må stille seg er: Har kommunene fått nok penger, er disse pengene kommet ut til den enkelte kommune i rett mengde, og har deretter private barnehager fått det de har rett på? Svaret er gjennomgående nei, nei og atter nei.

Kommunene ønsker å bruke barnehagepenger til mange andre gode formål. Dette har ført barnehagene inn i en finansiering der de rammes både av dårlig kommuneøkonomi og et finansieringssystem som har kollapset.

Halvparten av alle barn i Norge går i en privat barnehage. Dette er de barnehagene foreldrene har vært desidert mest fornøyd med. De viktigste faktorene disse foreldrene peker på er kompetansen til de ansatte og ledelsen i barnehagene.

Disse private barnehagene er de barnehageministeren svikter.

Endelige og riktige tilskudd både til driften og husleien for 2011 vil ikke være klare før langt ut i 2012. I tillegg har tilskuddene for svært mange barn gått betydelig ned. Dette rammer barn, foreldre/foresatte og ansatte.

– Vi har kuttet der vi kan kutte, men er på bristepunktet. Vi vet ennå ikke om det beløpet vi har fått, er endelig. Kan vi ikke klare å drive videre, sa May Brith Tobiassen fra Tana til barnehaqe.no. Dette hører Private Barnehagers Landsforbund fra barnehager over hele landet.

Skal ikke ”Kristin-barnehagen” få en negativ klang på linje med ”Brustad-bua” må Kristin slutte å tenke stort, og i stedet handle fort!
Tips en venn

Tips en venn om denne artikkelen. Du kan sende til flere ved å skille adressene med komma.