Kommentar

Kommentar / Ja, la pengene gå til barna

Ja, la pengene gå til barna

Fagforbundets Mette Henriksen Aas beskylder i denne kommentaren store barnehageaktører for skjulte pengestrømmer.

Foto: Istockphoto

Fagforbundets Mette Henriksen Aas kommenterer overgangen fra statlig øremerking til rammefinansiering av barnehagesektoren. Foto: Istockphoto

Jeg håper at Kristin Halvorsen sørger for at hver krone kommer fram til ungene, sa styreleder Linda D. Øygarden i Private Barnehagers Landsforbund til Dagens Næringsliv lørdag. Sjelden har jeg vært mer enig, men jeg frykter at enigheten ikke stikker så dypt.

Mange private barnehager sliter på grunn av omleggingen av finansieringssystemene der kommunene har overtatt ansvaret. Det er alvorlig. Det er viktig at både private og kommunale barnehager har trygge og gode rammebetingelser som sikrer arbeidsplasser og gode forhold for barna, med tilstrekkelig antall kompetente ansatte til å gi god kvalitet.

Vi mener også det er viktig å sikre at ansatte i både private og kommunale barnehager har tarifflønn og gode lønns- og arbeidsforhold. Det er også viktig at private barnehager godtgjøres for den innsatsen de faktisk gjør, dersom antall barn øker så mye at de må ansette flere folk, må de få kompensert for det. Så langt tror jeg vi lett kan være enige.

Enighet som ikke stikker dypt

Men her frykter jeg enigheten tar slutt. Det er en vrangforestilling at flertallet at de private barnehagene er drevet som enkeltstående foretak eller av foreldregrupper. Stadig flere private barnehager samles i konsern med mange selskap og der forholdet mellom selskapene er uklart.

Kommunene forvalter skattebetalernes penger. De skal sørge for at flest mulig av de kronene du og jeg betaler i skatt går til hovedformålet, barna i barnehagene og skolene, de eldre og alle andre brukere av velferdsgodene. Er det derfor overraskende at for eksempel Haugesund kommune reduserte tilskuddet til barnehagekonsernet Espira med halvparten av det selskapet trakk ut i konsernbidrag fra disse barnehagene? Hvor ble det av at pengene skulle til barna?

Krokodilletårer

Når de private barnehagekonsernene skaper konstruksjoner med mange selskap vevd inn i hverandre, er det lett å tenke at de gjør det for å skjule pengestrømmene. Da er det på sin plass å være på vakt. I både offentlig og privat sektor etterspørres åpenhet og gjennomskinnlighet (transparency). Da blir det vanskelig å ha tillit til tårene som disse konsernene feller.

Derfor er min utfordring: La hver enkelt barnehage være et eget rettsubjekt, la kommuner og opinion få innsyn i pengestrømmene. Jeg vil gjerne ta dere på alvor når dere sier at pengene skal gå til barna. La oss ta ansvar for det sammen, slutt med tåkelegging og pengeflytting, så skal vi støtte PBL i kravet om trygge og forutsigbare rammer.

Med vennlig hilsen
Mette Henriksen Aas
Leder av Seksjon kirke, kultur og oppvekst i Fagforbundet

Tips en venn

Tips en venn om denne artikkelen. Du kan sende til flere ved å skille adressene med komma.21 kommentarer

Hvordan skal man kunne samarbeide med en organisasjon som, mot bedre viten, beskylder en for å fare med tåkelegging og "vrangforestillinger"? Fagforbundet er gang på gang forelagt tallenes tale i denne saken, men allikeval fortsetter de å fare med direkte løgn - alt i egen ideologi sin tjeneste! At Henriksen Aas, på selveste kvinnedagen, fortsetter å spre løgn som setter mange kvinnelige gründeres livsverk og arbeidsplasser i fare sier mest om henne. Resten av hennes kommentar er særdeles lite dekkende for tingenes tilstand i barnehagesektoren.

Lagrange ( 08.03.2011 kl. 17:25 )

Den kommentaren der, sier jeg meg helt enig i.Godt talt, Lagrange!!

Merete Soløy ( 08.03.2011 kl. 18:28 )

Ja la oss få se det samme i de Kommunale barnehagene!

Barnehagestyrer ( 08.03.2011 kl. 22:20 )

kan ikke skjønne at det skal skade med mer åpenhet rundt hva pengene går til. Barnehage sektoren blir mer og mer butikk for de som driver det så da vil jeg si at det er vitalt at vi forfekter en stor åpenhet rundt økonomien til de som driver barnehager.

ove ( 09.03.2011 kl. 03:23 )

Jeg kan ikke forstå at det reageres så sterkt fra folk på uttalelser fra fagforbundet i denne saken? Er det noen som føler seg litt "skyldig"? Er helt enig med Ove om at det ikke skader med mer åpenhet. Det er hevet over enhver tvil at noen har tjent store penger og at noen fremdeles tjener store penger på å drive barnehage. Er det riktig da?

Far ( 09.03.2011 kl. 07:54 )

Dette er politikk,ikkje ønske om god barnehage sektor eller fakta om private barnehager. Norge,skattebetalerene,kommunenorge og foreldre har spart titals miliarder på privat utbygging.Vinnerene er kommunen som tar ca 40% av all omsetting i skatter og avgifter .Når ansatte bruker lønnen går nye 25% til staten. Pengeflyten ?? ka e problemet.0,7 % "fortjeneste for å etablere og drive barnehage tall fra 2009.Det er fakta.Ca 35% går med underskudd,ingen får den politiske vedtatte finansieringen.Den blir "Byrokratisk beregnet" og alle vet det er svindel løgn og bedrag satt i system.Dokumentert med alle,all analyser av kommunale beregninger.

Anonym av hensyn til lokal trynefaktor. ( 09.03.2011 kl. 08:10 )

Far skrev: Det er hevet over enhver tvil at noen har tjent store penger og at noen fremdeles tjener store penger på å drive barnehage. Er det riktig da? Mitt spørsmål: Er det mer, mindre eller like riktig at f.eks. leger, psykologer og fysioterapauter, som får store summer fra staten for å utføre nødvendige oppgaver skal tjene penger? Hvorfor skal ikke disse drive ideologisk? Legene har endog avlagt den hippokratiske ed om å bruke sine evner til beste for pasienten.

Dr Who ( 09.03.2011 kl. 08:12 )

Det er helt på sin plass å følge med på hva pengene går til. Dersom store barnehageaktører sitter med mye overskudd, som ikke går til barna, men i eiers lommebok, bør det kommunale tilskuddet reguleres etter det. De små private barnehagene, som den jeg jobber i, trenger derimot sårt de kronene vi kan få. Det vi eventuelt har av overskudd går til opprustning av lekeplass,lokaler osv. Det kommer m.a.o. barna til gode. Derfor bør man kunne sitte med et lite overskudd, som man kan spare til prosjekter som hever kvaliteten på barnehagen. Enten det er lokaler, bemanning, leker eller annet utstyr. Og de barnehageansatte fortjener virkelig en brukbar lønn!

Styrer ( 09.03.2011 kl. 08:22 )

Den eneste måten å dokumentere kommunale kostnader i barnehagen er å etablere sektoren som ege foretak.Det ønsker ikkje KS.>Hvorfor?? Alle vet ,det vil være for avslørende .Det burde også være med alle andre "kommunale tjenester" for å avsløre den reelle kostnade.

lokal politiker ( 09.03.2011 kl. 08:34 )

Svar til "far" Er det riktig? Nei, det er faktafeil.Når en barnehage bedrifter med 50 -100 ansatta er marginene i barnehage sektoren marginal.For mange går det med underskudd.Skal det være slik,er ansatte,brukere,samfunnet og eiere tjent med det ?Det er pengeflyten som ikkje kommer frem fra dep.Den stopper i kommunen og blir "slanket" og så 15-18 månder etterpå kommer noen penger.Så klager barnehagen på vedtak. Det blir behandlet av samme saksbehandler og nytt avslag.Så klages det til Fylkesmannen,da skal nok en gang den samme saksbehandler forberede saken før avsending til Fylkesmannen.Det tar månder for "arbeidspresset" er for stort til å prioritere "dette"Det er hverdagen og fakta i barnehage norge.Hvor er saksbehandler fagorganisert og hvilken politisk farge har han?Dette er politikk ikkje i kommunestyret,men i koridorene i adm på kommunehuset.Er det rikti?Dette er kommunenorge.Antikvarisk østeuropisk modell.Det er kommunenorge det.Det finnes saker fra 2007/8 som tkkje er ferdig "behandlet" for oversending til Fylkesmanner.Det er fakta det.

bestefar til barn i privat barnehage som betaler skatt ( 09.03.2011 kl. 08:56 )

Espira som nevnes som versting i første innlegget er statlig eiet. Og det er kommunene som slanker og stjeler barnas penger. Og hvorfor er det slik at stadig flere små barnehager nedlegges og overtas av konserner? Jo det er fordi det er så slitsomt å drive - mas og fjas fra myndighetene - vi får ikke tid og overskudd til å gjøre det vi er gode på - nemlig å drive god barnehage - hele tiden å kjempe for hver av barnas kroner. Kommunene har fått vanvittig mye makt - og den misbrukes av SV'ere og andre gammelkommunister som sitter som saksbehandlere rundt i kommunene. Det er helt sykt. Grunnlovsstridig. Hvem er det som beskytter borgeren mot myndighetenes vilkårlighet og politisk fanatisme ikledt lovparagraffer.

BL ( 09.03.2011 kl. 14:42 )

Espira er IKKE statlig eid. Jeg jobber IKKE der, men hos en annen aktør. De store aktørene har tjent penger på å bygge barnehager. Ingen tvil om det. Men hvorfor ikke?? Hva har dette med at satsene skal ned?? De er grÛndere og har tatt en betydelig risiko for mange kommuner. Ingen byggselskaper bygger hus gratis for unge nyetablerende. Det gjør heller ikke barnehageaktørene. De må også få lov til å tjene penger. Slutt med denne janteloven!!! Væør heller takknemlig for at det har vært mennesker som har bygget uttallige barnehager. Forresten er det ikke størrelsen det kommer an på... De som bygde små barnehager - og ikke nødvendigvis titalls - har OGSÅ tjent penger! Skjerpings til alle der ute som mister fokus. FYYYYY til Fagforbundet som faktisk har nesten halvparten av sine medlemmer i nettopp private barnehager!!

Daglig leder i privat barnehage i et konsern... ( 09.03.2011 kl. 22:14 )

For å si det sånn: Sjefen i Fagforbundet BESKYLDER BARNEHAGENE FOR KORRUPSJON!!! Det er ærekrenkelse.Fysj! Håper mange melder seg ut.

Elisabeth Solheim ( 09.03.2011 kl. 22:16 )

JAAA :-) LA PENGENE GÅ TIL BARNA..OG IKKE TIL DET STORE SVARTE KOMMUNEHULLET!

Ja. la pengene gå til barna ( 09.03.2011 kl. 22:33 )

Den dagen Fagforbundet mister betalende medlemmer fordi de private bhg må legges ned/ stramme inn, ja da ser de kanskje at de biter seg selv i halen.

Lillemor ( 10.03.2011 kl. 07:09 )

Nå er det på tide at kommunenes tall kommer på bordet. Jeg kan ikke med min beste vilje forstå at vi i de private barnehagene skal kunne drive med 88% av det de kommunale barnehagene får i offentlig tilskudd og samtidig ha bedre råd. I vår kommune finnes det ikke kursmidler, de må vente til etter arbeidsgiverperioden med å sette inn vikarer. De opplever stadig innkjøpsstopp og er du på møte i kommunale fora er du heldig hvis du får en kaffekopp. Mens vi bruker vikarer når det er nødvendig, sender våre ansatte på kurs og har råd til både kaffe og mat til våre gjester. Vi har heller ikke flust med penger, men dette klarer vi. Jeg forstår at det kommunale administrative systemet er dyrt, men likevel...Jeg har også prøvd å lese kommunale regnskaper og budsjett, og syns det er vanskelig, men når jeg ser at en kommunal barnehage har fått nytt uteskur og det ikke synes i regnskapene skal ingen komme og fortelle meg at ikke kommunen også har selskaper i selskaper som skjuler reelle kostnader og inntekter. De store aktørene tjener penger , javel, men det skulle bare mangle. Ingen vil vel leve av knapper og glansbilder. Rydd opp ikommunenorge først og så kan dere gå de store selskapene etter i sømmene. Først da blir det troverdig.

BL - daglig leder i en privat barnehage ( 10.03.2011 kl. 08:45 )

Det kan ikke være så enkelt at de store private driverne skal få masse kred for å ha bidratt sterkt på veien mot full bhg dekning. Aner meg at disse selskapene ikke akkurat har tatt noen stor risiko ved å investere i bhg'er. De har selvfølgelig visst at her ligger det behagelige summer med penger de kan tjene. Med denne finansieringsordningen er jo det ganske åpenbart. De bare driver mer kynisk, selvtolker pedagognormen og regner barn som 3 åringer fra det året de fyller 3. Enkle tiltak som effektiviserer det hele. Barnehage kan sammenliknes med skolen, ikke lege og psykolog praksis. Pengene er til barna beste og ikke til private aktører som viderefører pengene til andre deler av selskapet og investerer i helt andre ting enn kvalitet i barnehagen.

Ove ( 10.03.2011 kl. 12:52 )

Problemet ditt, Ove, er din sneversynte tolkning av private barnehager. Den deler du dessverre med mange kommuneadministrasjoner, politikere og andre som IKKE jobber i en privat barnehage. Dere skjærer alle over 'en kam. De aller fleste tar IKKE utbytte. Og en annen viktig ting du, Ove og Fagforbundet og andre som kaster oss alle i samme bøtte må huske: det er kommunene som selv har valgt å IKKE bygge barnehagene sellv. Dersom du virkelig mener det har vært liten risiko med å bygge 100 barnehager til ca 25 millioner.... Hvorfor har ikke flere kommuner turt å ta denne risikoen......?

Privat styrer ( 10.03.2011 kl. 16:45 )

dette er laterlig Fagforbundet,Kommune,Politik,detter være Norge. Land som har nåkk penger til sende til andre Land i verden som trenge, men er vi stenge barneskole,gammel folke har ikke plass i gammehjem,Sykehuset har ikke penger for å få fag folke, vi skal betale eiendomsskatt, osv.....nå er barn sin tur de få ikke det de fortiene, tros alt vi er være NORSK en land i verden ""

jobb i espira ( 10.03.2011 kl. 19:26 )

Når det snakkes om private barnehager så defineres ofte alle under en kam. Dette er ikke rett. Det finnes flere selskapsformer. Noen utbyggere i aksjeselskap og store kjeder driver barnehagene med mulighet for å ta ut andel av overskudd. Ofte blir også dette gjort. Bemanningsnormen og arealkravene tøyes som regel til ytterpunktene, for å oppnå mest mulig lønnsom drift. I ytterpunktet tar samfunnet igjen regningen, i form av sykemeldinger blant personalet. De fleste små barnehageeiere driver nok en barnehage på ideelt grunnlag, gjerne med deres egen pedagogiske ideologi som drivkraft. Og det finnes fortsatt noen små familiebarnehager. Gjerne med en eier, og en til to ansatte i deltidsstillinger. Det finnes også en rekke andelsbarnehager som er foreldreeide. I denne selskapsformen blir det ikke tatt ut noen andel av eventuelle overskudd. Pengestrømmen går til drift av barnehagen og kommer først og fremst barna, men også de ansatte til gode. Det var vel aldri meningen at våre skattepenger skulle havne i hendene på store investorer, og derfor ser vi nå mulige nedskjæringer mot den private barnehagesektoren. Vi ser daglig i media at rammefinansieringen slår brutalt ut for mange barnehager. Ansatte og eiere fremstår ofte bekymret. Kommunene skal nå forvalte disse pengene og det vil være opp til hver enkelt kommune og tildele resurser ut fra gitte regelverk. Den nye rammefinansieringen skjærer alle over en kam. Hvis det er slik at muligheten for å ta ut andel av overskudd skal begrenses, vil ikke dette være riktig. Det er ikke slik at skattepengene i alle tilfeller havner i private hender, eller for den saks skyld til store konsern med utenlandsk bakgrunn. Vil det da ikke være riktigere å begrense denne muligheten, med et øvre tak for hva som er mulig å ta ut av et eventuelt overskudd?

Ansatt i privat barnehage ( 11.03.2011 kl. 22:51 )

Bra sagt, BL! Det er mange styrere/daglige ledere i private barnehager som har klart seg fint/greit nok/akkurat med 85% av gjennomsnittet av en kommunal barnehage. Det er utrolig merkelig at kommunale barnehager syter over dårlig råd når de faktisk har mer enn oss private! VI greide oss fint før, fordi vi fikk nasjonale satser. Nå har disse i snitt gått ned 10 til 20% i barnehagenorge. DA sliter vi også... Og til slutt: hvem vil ta en risiko med å starte barnehage til flere millioner uten å kunne få lønn for strevet.....? Jantepolitikk på sitt verste! Rundt om i Norge finnes det byggmestere som daglig tjener penger på å bygge til folk. Hører ingen klage på dem... Feige røde regjering og feige kommune-Norge som med sin Jantepolitikk for all fremtid har ødelagt for dem som vil investere i "de myke verdier"..

Daglig leder i en flott privat barnehage ( 18.03.2011 kl. 14:45 )

Skriv en kommentar

Du kan velge å være anonym.
Men vis alltid respekt for andre lesere og omtalte personer.

Ditt navn
Din kommentar