Kommentar

Kommentar / Ikke overrasket over Fagforbundets angrep

Ikke overrasket over Fagforbundets angrep

PBLs styreleder Linda Øygarden mener Fagforbundet ikke har et reelt engasjement for barnehagene. Les kommentaren hennes.

Foto:

Fagforbundet har ikke et reelt engasjement for å sikre at alle barnehagekronene brukes til beste for barn og ansatte i sektoren. De er opptatt av at de skal komme deres medlemmer i kommunale barnehager til gode, skriver PBLs styreleder Linda D. Øygarden.

Private Barnehagers Landsforbund er svært bekymret for konsekvensene av overgangen fra statlig til kommunal finansiering av barnehagesektoren.

I de to månedene som er gått siden det nye systemet for finansiering av private barnehager trådte i kraft, har PBL brukt mye ressurser på å hente inn og analysere tall og opplysninger fra Kommune-Norge.

PBL har medlemsbarnehager i 260 kommuner. I skrivende stund har vi tilskuddsatsene som 110 kommuner opplyser at de har budsjettert med i egne barnehager. Kommunenes egne tall viser at de i 2011 legger opp til storstilte innsparinger på barnehageområdet.

I snitt reduserer kommunene overføringene til kommunale og private barnehager med rundt ti prosent. De som kjenner finansieringssystemet vet at kommunene, for å kutte bevilgningene til private barnehager, først er nødt til å redusere pengebruken i egne barnehager.

Dette er et alvorlig angrep på den høye kvaliteten og det store mangfoldet i norsk barnehagesektor.

Når vi i tillegg vet at mange kommuner praktiserer et stivbent regelverk med henhold til finansiering for nye barn som tas opp etter telledatoen, til ugunst for både private barnehager og foreldre, blir situasjonen uholdbar.

Nylig redegjorde PBL for denne ekstraordinære situasjonen i møte med statsråd Kristin Halvorsen. PBL opplevde at kunnskapsministeren tok våre bekymringsmeldinger på alvor og forventer at hun som ansvarlig statsråd vil ta nødvendige grep for å verne kvaliteten og mangfoldet i sektoren.

I et innlegg på barnehage.no 8. mars kritiserer Fagforbundets Mette Henriksen Aas undertegnede og Private Barnehagers Landsforbund for tåkelegging i forbindelse med beskrivelsen av barnehagenes situasjon.

Aas beskylder private barnehager for å skjule pengestrømmer og PBL for å felle krokodilletårer.

Les også: La pengene gå til barna

Bakgrunnen er undertegnedes uttalelse i Dagens Næringsliv om at Kristin Halvorsen bør stå for at hver krone kommer frem til ungene i barnehagen.

At Fagforbundet angriper private barnehager er ikke nytt. Det har arbeidstakerorganisasjonen gjort i flere år. Fagforbundet har sågar laget en egen «håndbok mot privatisering av barnehager».

Faktum er at private barnehager, ifølge undersøkelsene, har de mest fornøyde kundene og de mest fornøyde ansatte. I tillegg viser analysene at private barnehager driver mer rasjonelt enn andre barnehager.

Mens barnehagene kjemper for å overleve og å kunne gi alle ansatte i barnehagene gode arbeidsvilkår, er Aas bekymret for utbyttet. Utbyttet var ifølge Kunnskapsdepartementet 12 millioner kroner i 2009. 10 prosent kutt i sektoren, som det nå legges opp til, utgjør mellom 3 og 4 milliarder.

Realiteten er at én av tre private barnehager årlig driver med regnskapsmessig underskudd.

PBL oppfatter ikke at Aas og Fagforbundet har et reelt engasjement for å sikre at alle barnehagekronene brukes til beste for barn og ansatte i sektoren, men for at de skal komme kun deres medlemmer i kommunale barnehager til gode.

PBL er genuint opptatt av at alle barnehager må ha samfunnets aksept for hvordan barnehagene forvalter midler tildelt av det offentlige. Derfor er PBLs prinsipielle standpunkt at et fremtidig utbytteregelverk må knyttes opp mot krav til kvalitet, slik dagens regelverk gjør.

PBL ønsker Fagforbundet velkommen til enhver diskusjon om sektorens beste, og håper de da vil drøfte hele sektorens beste.

Med vennlig hilsen
Linda D. Øygarden
Styreleder Private Barnehagers Landsforbund

Tips en venn

Tips en venn om denne artikkelen. Du kan sende til flere ved å skille adressene med komma.8 kommentarer

Takk for denne artikkelen! Fagforbundet er ikke lenger velkommen i barnehagen min. De får invitere sine medlemmer/ønskede medlemmer etter arbeidstid. BOIKOTT FAGFORBUNDET!!! DE ØDELEGGER FOR ALLE PRIVATE! Fra og med i dag skal jeg fraråde mine ansatte å være medlem i Fagforbundet.

Privat barnehageansatt ( 10.03.2011 kl. 11:24 )

Synes denne diskusjonen trenger flere nyanser! Har lest litt om hva Fagforbundet faktisk sier - og det går fram at de er imot at barnehager som allerede er kommunale, blir privatiserte - og de er imot at kommersielle tjener seg søkkrike på barnehagedrift. Siden profitørene er i mindretall, trekker jeg den slutning at Fagforbundet ikke er imot det store flertallet av private barnehager. De står også bak Barnehagedagen, sammen med Utdanningsforbundet sponser de materiellet som barnehagene bruker. Der gjøres det ingen forskjell mellom private og kommunale. Det må jo kunne kalles reelt engasjement. Hilsen eks-ansatt i kommunal barnehage

Ellen ( 14.03.2011 kl. 14:03 )

Helt enig med "privat barnehageansatt". Er lei av at fagforbundet hele tiden skal fokusere på de som ikke ønsker å drive gode barnehager. Se hva som faktisk skjer i de private barnehagene.

Privat barnehageeier gjennom 15 år ( 15.03.2011 kl. 14:35 )

Enig med Ellen om at samtalet trenger en nyansering.

Kenneth ( 15.03.2011 kl. 21:37 )

Som ansatt ser jeg ofte at det velges kun negative eksempler bla private barnehager hos fagforbundet og utdanningsforbundet ved diskusjoner og mange positive bla kommunale barnehager....

Ansatt i privat barnehagen ( 16.03.2011 kl. 22:25 )

Fagforbundet jobber for sine medlemmer, og ikke for alle uorganiserte som tjener på Fagforbundets lønnskamp uten å bidra selv. Ingen driver en privat barnehage for å være grei, men for å tjene penger. Da er det ikke rart at PBL går ut mot Fagforbundet som i denne artikkelen. Fagforbundet har over 300.000 medlemmer i offentlig sektor, og det er det en grunn til. Ja til engasjement - nei til profitt på barn.

Jon ( 03.06.2011 kl. 14:45 )

Ingen driver noe som helst for å være grei. Det er da rett og rimelig at de som legger ned en stor innsats i å drive barnehagene som vi jobber i og som barna våre får et godt tilbud gjennom, også tjener penger! Det virker til tider som om enklte ønsker at de private skal drive på dugnad?

Ansatt i privat barnehage ( 07.12.2011 kl. 16:18 )

Det er mye riktig i denne "debatten", og nyanseringen får man vel hvis man leser mer enn ett innlegg... @Jon: Jeg tror kanskje du bør ta en liten realitetssjekk hvis du tror at noen blir søkkrike på barnehagedrift i Norge! Og jo, det er faktisk mange som driver barnehage "for å være grei". I hvertfall om du ser på barnehagedriften og "greihetsfaktoren" i motsetning til fortjeneste. Tror du bedrifter (både offentlige og private) starter barnehager for å tjene penger på dem? Eller tror du de gjør det fordi de totalt sett tjener penger på å ha et godt tilbud til de ansatte, slik at de tar igjen tapet et annet sted? Og mener du det er feil at man tjener penger på å drive barnehage hvis man driver den godt? Er det i så fall feil å tjene penger på å drive skoler og universiteter også? Det ville være spennende å høre dine tanker om hvordan du vil motivere noen til å starte barnehager i Norge, eller hvordan du mener Kristin Halvorsen & co. skulle klare å oppfylle fete valgløfter hvis ikke de private barnehagene hadde kommet til unsetning!

Alf (far, ikke ansatt) ( 28.02.2012 kl. 00:08 )

Skriv en kommentar

Du kan velge å være anonym.
Men vis alltid respekt for andre lesere og omtalte personer.

Ditt navn
Din kommentar