Kommentar

Kommentar / Løper PBL statens ærend?

Løper PBL statens ærend?

Administrerende direktør Arild M. Olsen PBL tar opp spørsmålet i denne kommentaren.

 

Foto: Redaksjonen

Kommenterer. Administrerende direktør i Private Barnehagers Landsforbund (PBL), Arild M. Olsen Foto: Redaksjonen

Arild Stokkan-Grande beskylder i flere artikler Private Barnehagers Landsforbund (PBL) for å løpe storkapitalens ærend. Årsaken er at PBL ikke støtter regjeringens og Arbeiderpartiets endring av rammevilkårene for alle som driver privat barnehage.

PBL har ikke invitert noen til å drive private barnehager. Invitasjonen og stimuleringen har kommet fra alle regjeringer siden sist på 80-tallet. Sittende regjering presiserte i siste stortingsperiode at «kommersielle aktører er hjertelig velkommen».

Dette medførte at storkapitalen kom inn i sektoren. Skal storkapitalen inn i noe i Norge, ja da er staten med som en av de virkelig store kapitaleierne. I barnehagesektoren har staten, gjennom investeringsselskapet Argentum og Kommunal Landspensjonskasse, eierinteresser i en av landets største private barnehageaktører, slik NRK omtalte nylig.

PBLs formål er til beste for barn, foreldre/foresatte, ansatte, eiere og samfunnet for øvrig, å bidra til og øke kvaliteten og verdiskapningen i medlemsbarnehagene.

Barnehagereformen er en suksesshistorie ulik alle andre store reformer de siste årene.

I barnehagene er sluttbrukerne, barn og foreldre/foresatte, ekstremt fornøyde med sluttproduktet. Men som i alle andre reformer er det på langt nær alt i organiseringen fra det offentlige som fungerer.

Det samme kan dessverre ikke sies om andre store reformer det siste tiåret, som Nav- og sykehusreformen.

Når storkapitalen, med både statlige og kommunale penger, kommer inn i sektoren, vil vi at de skal måles og veies som alle andre. Det er store offentlige midler som brukes til subsidiering av barnehager og de skal komme barna til gode.

Alle barnehager må måles på om de følger de lover og forskrifter som gjelder, leverer de antall barnehageplasser de har fått betalt for og at kvaliteten på disse er god.

Leverer ikke barnehagen i henhold til det som forventes må både foreldre/foresatte og samfunnet vite det. Disse barnehagene må bort eller forbedre seg, uansett om de går med overskudd eller underskudd.

Løper så PBL staten, og andre store kapitaleieres, interesse?

Svaret kan bli ja, men da må disse eierne levere barnehager av høy kvalitet og med fornøyde foreldre/foresatte, ansatte og i henhold til det samfunnet forventer.

Forutsetningen for at dette fortsatt skal skje, er stabile og forutsigbare rammevilkår.

Når mange private barnehager føler de mister det, bør de som betaler lytte.

Mitt store dilemma i denne saken er: Hvorfor endre, over natten, noe som fungerer så godt som i barnehagesektoren?

Arild M. Olsen
Administrerende direktør
Private Barnehagers Landsforbund

Tips en venn

Tips en venn om denne artikkelen. Du kan sende til flere ved å skille adressene med komma.3 kommentarer

Her var det mange som ikkje kunne svare. MR.Olsen har rett,"Motivet"??Det brukes miliarder.Verktøyet for å sikre pengenne frem til barnet i barnehagen er delvis i bruk i dag og blir omtalt HVÆR GANG Regjeringsmedlemmer er misfornøyd med pengeflyten i kommunenorge i skole,vedlikehold,svømmebaseng og opplæring,barnevern,fremmedspråklig mm. der dette er fjernet.Verktøyet heter "statlige øremerkede finansmidler " Det er enkelt, målrettet,kontrolerbart,forutsigbart, rettferdig.og er i bruk i dag.Hvor mange tusen papirflyttere skal spise og leve av barnehagepengenne før pengenne kommer frem til barna??? Eller hva var målet til Regjeringen,styrke kommuneøkonomien??

anonym,pga trusler ( 13.08.2010 kl. 15:22 )

JA TIL FREDING AV ØREMERKEDE MIDLER!!!

Christian, Oslo ( 13.08.2010 kl. 16:53 )

Veldig bra Arild - Vi skal måles på kvalitet, vi skal være gode og vi skal få mest mulig ut av hver offentlige krone som blir overført til sektoren. Dagens ordning fungerer, Ja til øremerkede midler og et forutsigbart finansieringssystem.

Inger Lise Wølner ( 13.08.2010 kl. 23:51 )

Skriv en kommentar

Du kan velge å være anonym.
Men vis alltid respekt for andre lesere og omtalte personer.

Ditt navn
Din kommentar